Over 20.000 SMV’er modtager ikke fakturaer elektronisk

Der er stadig lang vej til fuldstændig digitalisering af bogføring i SMV'erne

Dato: 27. april 2022

Analysens hovedpointer:

  • 56 pct. af de små virksomheder anvender ikke digitale ressourceplanlægningsprogrammer (ERP) til at dele information internt i virksomheden. Antages den samme fordeling blandt mikrovirksomheder, er der 106.000 SMV'er ialt, med en omsætning over 300.000, som ikke anvender et ERP-system.
  • 63 pct. af de små virksomheder ’modtager ikke’ eller ’ved ikke om de modtager’ fakturaer i et elektronisk format, der kan databehandles automatisk.
  • Kun hver fjerde virksomhed med 5-9 ansatte modtager elektroniske fakturaer.
  • I alt er der over 20.000 SMV’er, med 5 eller flere ansatte, der ikke modtager fakturaer elektronisk. 

Færre SMV’er anvender ERP-software

Enterprise Ressource Planning (ERP) er ressourceplanlægningsprogrammer for virksomheder. Det er software til administration af virksomhedsprocesser, der kan styre driften, økonomien, handel og rapportering mm. for den enkle virksomhed. Ifølge de seneste tal indsamlet i 2021 fra Danmarks Statistik1 afhænger brugen af ERP-software af virksomhedens størrelse. Kun 44 pct. af virksomhederne med 10-49 ansatte anvender ERP, hvor der til sammenligning er 91 pct. af de største virksomheder med mere end 250 ansatte, der anvender ERP.

 


1. Virksomheder, hvis nettoomsætning ikke overstiger 300.000 kr. i hvert af de seneste to indkomstår, er undtaget kravet om digital opbevaring af regnskabsmateriale. I tallene fra Danmarks Statistik er det færre end 50 virksomheder med en årlig nettoomsætning på under 300.000 kr.. Tallene i analysen er derfor forbundet med en vis usikkerhed på +/- 1 pct., men henleder til konstateringen om, at lovændringen omfatter stort set alle de danske virksomheder, med mere end 5 ansatte.

3 ud af 4 mikrovirksomheder modtager ikke fakturaer elektronisk

Af virksomhederne med 5-9 ansatte angiver 75 pct., at de ’ikke modtager’ eller ’ikke ved om de modtager’ fakturaer i et elektronisk format, der kan databehandles automatisk. For de små virksomheder med 10-49 ansatte er andelen 63 pct., og for virksomheder med 49-99 ansatte er det stadig halvdelen, der ikke kan bekræfte at modtage fakturaer i elektronisk format. Virksomhederne med færre ansatte har længere vej til at kunne opfylde de nye krav, hvor alt bilagsmateriale skal opbevares digitalt.

20.140 SMV’er modtager ikke fakturaer elektronisk

Antallet af virksomheder, der ikke modtager fakturaer i et elektronisk format, er størst hos de mindste virksomheder. Af virksomheder med 5-9 ansatte svare det til 10.611 virksomheder, der ikke kan bekræfte at modtage fakturaer elektronisk, og for virksomheder med 10-49 ansatte svarer det til 8.685 virksomheder. Beregnes et samlet SMV-overblik, viser tallene fra statistikken, at 20.140 SMV’er med 5-99 ansatte ikke modtager fakturaer i et elektronisk format, der kan databehandles automatisk.

Hvis vi inddrog virksomheder med under 5 ansatte med i statistikken, ville antallet af virksomheder, der ikke modtager fakturaer elektronisk være meget højere.

Kasper Munk Rasmussen

Uddannelseschef og ansvarlig for iværksætterpolitik

mobil 61 96 39 80 Læs mere om Kasper Munk Rasmussen