Over tusind coronalån afbrudt pga. småfejl

Skattestyrelsen har indtil videre annulleret 1.158 moms- og skattelån til coronaramte virksomheder, fordi de har begået en lille og meget udbredt registreringsfejl.

Dato: 06. august 2021

Hvis en selvstændig fx glemmer at gå ind på virk.dk og angive, at han eller hun stadig ikke har nogen ansatte i virksomheden eller kommer til at overskride en frist med nogle dage, kan det blive en dyr affære. Mens de såkaldte foreløbige fastsættelser, som man får som følge af typisk små registreringsfejl, normalt medfører en bøde på 800 kr., har foreløbigt over tusind virksomheder, der har taget et skatte- eller momslån under coronakrisen, oplevet, at ud over bøden har skattemyndighederne annulleret deres moms- og skattelån. Et lån der typisk er på flere hundrede tusinde kroner, og dermed kan have væsentlig betydning for virksomhedens økonomi.

Analysens hovedkonklusioner:

  • Frem til 1. juli 2021 har skattemyndighederne annulleret 1.158 skatte- og momslån som følge af foreløbige fastsættelser.
  • Foreløbige fastsættelser er en udbredt konsekvens af småfejl hos mange virksomheder. Siden 2018 har ca. 176.000 unikke virksomheder fået en foreløbig fastsættelse.

Danske virksomheder har ad flere omgange under coronakrisen haft mulighed for at optage et rentefrit lån via Skattestyrelsen for at øge virksomhedens likviditet. Mange virksomheder oplever dog at få deres lån annulleret før tid - lån der i mange tilfælde er på flere 100.000 kr. og dermed kan få afgørende betydning for virksomhedens økonomi.

Siden ordningerne trådte i kraft og frem til 1. juli 2021 er 2.371 moms- og skattelån blevet annulleret ud af knap 79.000 lån i alt. Det fremgår af tal fra Skattestyrelsen, som SMVdanmark har fået via aktindsigt. En stor del af annulleringerne skyldes, at virksomheden er ophørt, er under konkurs el.lign., mens der også er 214 lån som er blevet frivilligt tilbagebetalt før tid. Langt størstedelen, 1.158, af de annullerede lån skyldes dog såkaldte foreløbige fastsættelser.

Skattestyrelsen kan med såkaldte ”foreløbige fastsættelser” fastsætte et beløb, som en virksomhed forventes at betale i skat, hvis virksomheden ikke løbende har angivet, at den f.eks. ikke har ansatte i den pågældende periode eller ikke er momspligtig. En foreløbig fastsættelse medfører en afgift på 800 kr. til virksomheden. Men som et vilkår for skatte- og momslån må man som virksomhed ikke have haft - eller undervejs få - en foreløbig fastsættelse, og dermed skal lånet annulleres straks.

Det er imidlertid yderst udbredt, at virksomheder får en foreløbig fastsættelse. Ifølge tal fra Skattestyrelsen, som SMVdanmark har fået via aktindsigt, får mellem 60.000 og 90.000 virksomheder årligt en foreløbig fastsættelse.  Fra 2018 til juli 2021 har ca. 176.000 unikke virksomheder fået en foreløbig fastsættelse, svarende til over halvdelen af alle virksomheder.

Konklusion og politikforslag

Et stort antal virksomheder får annulleret deres skatte- og momslån pga. småfejl og skal dermed betale op til flere hundrede tusinde kroner tilbage straks (eller med hurtig afbetaling med strafrenter). Dette på trods af, at der er tale om en lille fejl, som en stor andel af alle virksomheder laver.

SMVdanmark mener, at annulleringen af skatte- og afgiftslån som følge af foreløbige fastsættelser er en uforholdsmæssig stor straf for virksomhederne, der i langt de fleste tilfælde ikke har været opmærksomme på, at en lille fejl, der normalvis medfører en bøde på 800 kr. i disse tilfælde medfører annullering af store lån. Det foreslås derfor, at foreløbige fastsættelser ikke bør medføre annullering af skatte- og momslån fremadrettet.

Mia Amalie Holstein

Vicedirektør

mobil +45 53 55 71 77 Læs mere om Mia Amalie Holstein