Rekordstor stigning i antal arbejdstilladelser til ikke EU-borgere

Antallet af opholdstilladelser i arbejdsøjemed steg voldsomt i 2022 sammenlignet med 2021. Væksten kommer særligt fra arbejdstilladelser til ikke-EU-borgere. Det betyder, at antallet af arbejdstilladelser til ikke-EU-borgere næsten var på niveau med antallet af arbejdstilladelser til EU-borgere, hvilket er et nybrud.

Dato: 20. februar 2023

Antallet af arbejdstilladelser til udlændinge steg voldsomt i 2022. Samlet set er antallet af arbejdstilladelser steget med 27 pct. sammenlignet med 2021, hvilket betyder, at antallet af arbejdstilladelser ligger langt over niveauet de seneste mange år.  En større og større andel af ar-bejdstilladelserne tildeles ikke-EU-borgere herunder særligt personer fra Indien. Det er positivt i en tid, hvor mangel på arbejdskraft fortsat fylder meget historisk set. 

Hovedpointer fra undersøgelsen

  • Antallet af arbejdstilladelser steg i 2022 med 27 pct. sammenlignet med 2021. Denne stigning er særligt drevet af ikke-EU-borgere, hvor antallet er opholdstilladelser i arbejdsøjemed steg med 46 pct.
  • Antallet af arbejdstilladelser til ikke-EU-borgere ligger nu kun ca. 2.200 under antallet af arbejdstilladelser til EU-borgere.
  • Arbejdskraften uden for EU/EØS kom sidste år særligt fra Indien.
  • Arbejdskraften inden for EU/EØS kom sidste år særligt fra Rumænien.
  • Fast-track ordningen er den mest udbredte kanal at få arbejdstilladelse igennem for ikke-EU-borgere

Arbejdstilladelserne bliver i større og større grad uddelt til borgere uden for EU

I 2022 har rekordmange borgere både fra EU og uden for EU fået arbejdstilladelse. I 2022 fik 51.366 udenlandske statsborgere opholdstilladelse i Danmark i arbejdsøjemed. Heraf 26.787 statsborgere fra EU og 24.579 statsborgere uden for EU. Det er en enorm stigning sammenlignet med de tidligere år, som særligt er drevet af arbejdskrafttilstrømning uden for EU, som er steget med 46 pct. Imens er væksten for EU-borgere kun er steget med 14 pct.  

Arbejdskraften uden for EU kommer særligt fra Indien

I 2022 fik 5.090 indere arbejdstilladelse, hvilket betyder, at inderne stod for den største andel af nytilkommen arbejdskraft uden for EU i 2022. Efter de indiske statsborgere kommer borgere fra Storbritannien, som stod for 2.322 arbejdstilladelser.

Arbejdskraften inden for EU kommer særligt fra Rumænien

I 2022 fik 7.139 rumænere arbejdstilladelse, hvilket betyder, at rumænerne står for den største andel af nytilkommen arbejdskraft inden for EU i 2022. Efter rumænerne kommer borgere fra Polen, som stod for 4.667 arbejdstilladelser. Særligt disse to befolkningsgrupper har stået for væksten i arbejdstilladelser til borgere fra EU-lande over de seneste mange år.

Den udenlandske arbejdskraft uden fra EU kommer særligt via Fast-track ordningen

Dykker man ned i opholdsgrundlandet for den udenlandske arbejdskraft uden for EU, ses en stor stigning i brugen af fast-track ordningen. I december 2022 var antallet af personer på fast-track ordningen 8.737, mens tallet var 5.965 i december 2021. Altså en stigning på 46 pct. Den næststørste rekrutteringskanal af udenlandsk arbejdskraft uden for EU er via familie.

Konklusion og politikforslag

Det er positivt, at mange udlændinge bidrager på vores arbejdsmarked i en tid, hvor der forsat er stor mangel på arbejdskraft historisk set. Det hjælper til med at dække manglen på hænder i den private sektor, og det bidrager til økonomisk vækst og bedre service. Det er vigtigt, at den udenlandske arbejdskraft har gode vilkår for at komme til Danmark og bidrager til vores økonomi.

SMVdanmark forslår blandt andet:

  • Man bør også foretage en revurdering af positivlisten, så flere brancher med mangel på arbejdskraft også bliver omfattet af listen – dette bør også gælde virksomheder, der mangler ufaglært arbejdskraft. Disse er på nuværende tidspunkt ikke omfattet af listen, selvom de lever op til danske løn- og ansættelsesvilkår.
  • Udvid mulighederne for ”Working Holiday”. I dag har Danmark samarbejde med Australien, Canada, New Zealand, Sydkorea, Japan og Chile, der giver unge mennesker muligheden for at arbejde i en begrænset periode, mens de er på ferie i Danmark. Regeringen bør udvide dette samarbejde til at gælde flere lande også. Dette ville fx gavne virksomheder i event- og turismebranchen, der i særlig grad mangler midlertidig arbejdskraft i højsæsonen i løbet af sommeren.
  • Ligeledes bør man i overensstemmelse med anbefalingerne fra Reformkommissionen gøre sagsbehandlingstiden kortere ved ansættelse af udenlandsk arbejdskraft.

Lasse Lundqvist

Konsulent

tlf +45 41 29 20 09 Læs mere om Lasse Lundqvist