Selvstændige arbejder 200 timer mere end lønmodtagere om året

Hvis alle lønmodtagere arbejdede lige så længe som de selvstændige, ville det øge arbejdsudbuddet med ca. 350.000 fuldtidsansatte. Særligt under corona har selvtændige arbejdet flere timer end lønmodtagerne.

Dato: 25. marts 2022

En arbejdsuge for en selvstændig er generelt markant længere end for en lønmodtager. Særligt under corona er dette blevet bekræftet, hvor selvstændige i 2020 udvidede deres arbejdsuge i præsterede timer endnu mere i forhold lønmodtagerne.


Analysens hovedpointer:

  • Selvstændige arbejdede i gennemsnit 32,7 timer om ugen i 2020, hvilket er 4,7 timer om ugen mere end lønmodtagere.
  • Hvis alle lønmodtagere i gennemsnit arbejdede lige så længe som en selvstændig, ville det øge arbejdsudbuddet med ca. 350.000 fuldtidsansatte.
  • Antallet af selvstændige udgør 6,4 pct. af den samlede beskæftigelse i 2020.
  • Under corona (dvs. fra 2019 til 2020) har selvstændige øget forskellen i arbejdstid ift. en gennemsnitlig lønmodtager med 17,5 pct.

Selvstændige arbejder i gennemsnit 17 pct. mere

Iværksættere er mennesker med gode ideer og nye produkter, der skaber vækst og arbejdspladser. Derfor er selvstændige et vigtigt element i dansk økonomi. De kommer med en drivkraft og et større incitament til at yde en ekstra indsats, når arbejdspladsen for mange selvstændige også er deres livsværk. En gennemsnitlig arbejdsuge for en selvstændig i 2020 målt i præsterede timer er på 32,7 timer, hvilket svarer til 17 pct. mere end en lønmodtager, der i gennemsnit arbejder 28 timer om ugen.

De 17 pct. svarer til ca. 350.000 ekstra fuldtidsansatte

De selvstændige i Danmark udgør 6,4 pct. af den samlede beskæftigelse. Hvis de resterende 93,6 pct. arbejdede lige så meget som en gennemsnitlig selvstændig, ville det løfte arbejdsudbuddet.

Sådan har vi gjort

Når en selvstændig arbejder gennemsnitlig 4,7 timer mere om ugen i præsteret tid end en lønmodtager, svarer det til 0,94 timer pr. dag pr. person. Med 216 arbejdsdage, der i gennemsnit er på et år, arbejder selvstændige 203 ekstra timer pr. år pr. person. Hvis de i alt 2.745.385 lønmodtagere skulle arbejde i samme omfang som de selvstændige, vil det derfor svare til ca. 557.423.000 ekstra timer for alle lønmodtagerne, eller hvad der svarer til ca. 350.000 ekstra fuldtidsansatte.

De 17 pct. svarer til ca. 350.000 ekstra fuldtidsansatte

Under corona har selvstændige arbejdet markant flere timer om ugen end lønmodtagere.  I 2020, hvor coronakrisen var over den danske økonomi, arbejdede de selvstændige 4,7 timer mere end lønmodta-gerne om ugen. Til sammenligning arbejdede selvstændige ”kun” 4 timer mere i 2019. Forskellen på den gennemsnitlige arbejdstid for selvstændige og lønmodtagerne steg dermed 17,5 pct. under corona.

Konklusion og politikforslag

De selvstændige arbejder betydelig længere end lønmodtagere. Specielt under corona, hvor de selvstændige arbejdede 4,7 timer mere om ugen end lønmodtagerne. Lige nu har Danmark en mangel på arbejdskraft, som vi ikke har set siden finanskrisen. Derfor må der skrues på alle parametre for at øge arbejdsudbuddet. Det ville øge arbejdsudbuddet med ca. 350.000 fuldtidsansatte, hvis lønmodtagerne arbejdede lige så meget som selvstændige. Det er en arbejdskraftpulje som i høj grad ville kunne afhjælpe den nuværende udfordring med mangel på arbejdskraft.

Maximilian Hueg

Konsulent

mobil 60 22 42 82 Læs mere om Maximilian Hueg