Selvstændige arbejder markant mere end lønmodtagere

Under COVID-19 arbejdede en selvstændig i gennemsnit en hel ekstra dag mere om ugen end en lønmodtager.

Dato: 04. august 2021

Selvstændige leverer en betydelig større arbejdsindsats end lønmodtagerne i gennemsnit. I det COVID-19 prægede år 2020 arbejdede en selvstændig i gennemsnit 36 timer om ugen, mens en lønmodtager i gennemsnit arbejdede 28 timer om ugen. Den selvstændiges arbejdsuge er altså betydelig længere, idet den selvstændige i gennemsnit bruger 28 pct. mere tid på sit arbejde.  Samtidig er rammevilkårene for de selvstændige ringere end lønmodtagernes. En almindelig selvstændig tjener mindre end en almindelige lønmodtager og relativt flere selvstændige end lønmodtagere ligger i lavindkomstgruppen.

Analysens hovedkonklusioner:

  • Selvstændiges arbejdsuge bestod i 2020 af en 36 timers arbejdsindsats i gennemsnit.
  • Selvstændige arbejdede i gennemsnit 28 pct. mere end den gennemsnitlige lønmodtager.

SMVdanmark vurderer, at hvis 1 pct. af lønmodtagerne sprang ud som iværksættere, ville det kunne øge arbejdsudbuddet med ca. 5.000 personer (angivet i årsværk) alene af den årsag, at selvstændige har større incitament til at yde en ekstra indsats, når arbejdspladsen for de fleste selvstændige er deres livsværk. Dette estimat er alene baseret på den længere arbejdsindsats, som selvstændige leverer.

Konklusion og politikforslag

De selvstændige leverer en betydelig større arbejdsindsats end lønmodtagere. Faktisk arbejder en selvstændig i gennemsnit 28 pct. flere timer end en lønmodtager. De selvstændige udgør altså en vigtig brik i dansk erhvervsliv og deres incitament til at arbejde er til stor gavn for samfundet. Netop derfor er det vigtigt, at de selvstændiges rammevilkår ikke negligeres.

SMVdanmark mener, at der politisk bør investeres i at få flere danskere til at springe ud som iværksættere ved at gøre det mere attraktivt via forbedrede rammevilkår. Det betyder f.eks. færre administrative byrder, lavere kapitalskat og lavere marginalskat for topskattebetalere.

Lasse Lundqvist

Konsulent

tlf +45 41 29 20 09 Læs mere om Lasse Lundqvist