Selvstændige har svært ved at holde 11 ugers barselsorlov

Over halvdelen af de selvstændige vurderer, at de ikke vil holde 11 ugers barsel, hvis de bliver øremærket.

Dato: 23. september 2021

Et overvejende flertal af de selvstændige synes ikke, at en yderligere øremærkning af barslen er en god idé. Det skyldes, at det for mange selvstændige vil det være en udfordring at skulle være væk fra virksomheden i op til 11 uger. Hvis øremærkning af barsel inkluderer selvstændige, kan dette dermed medføre, at selvstændige må frasige sig en del af barslen.

Analysens hovedkonklusioner:

  • 68 pct. af de selvstændige synes ikke, at udspillet om en yderligere øremærkning af barsel er en god idé.
  • 54 pct. af de selvstændige vurderer selv, at de ikke ville holde de fulde 11 ugers barsel, hvis de blev øremærket.

Flertallet af de selvstændige er imod en yderligere øremærkning af barselsorloven

Barselsreglerne i Danmark har i igennem længere tid været debatteret som konsekvens af et EU-direktiv fra 2019. Direktivet forpligter, at medlemslandene betinger, at to måneder af forældreloven skal øremærkes til begge forældre. EU-landene skal efterleve direktivet, hvor betingelserne skal være indført i den nationale lovgivning senest d. 2. august 2022. I Danmark er der for nyligt præsenteret et udspil fra arbejdsmarkedets parter, som lyder på, at 11 uger øremærkes til hver forælder. Afholdes de ikke, bortfalder de.

En rundspørge foretaget af SMVdanmark i perioden fra d. 17. til d. 21. september 2021 blandt 1.133 selvstændige virksomhedsejere viser, at to tredjedele - 68 pct. - af de selvstændige ikke synes, at udspillet om en yderligere øremærkning af barslen er en god idé. Kun 16,8 pct. af de selvstændige støtter forslaget.

Adspurgt om de i en situation, hvor de fik et barn, ville afholde barsel, svarer 54 pct. af de selvstændige, at de ville holde under 11 ugers barsel. I disse tilfælde vurderer godt halvdelen af selvstændige med andre ord altså, at de ikke ville holde barslen, selvom den så ville bortfalde. Derudover fremgår det, at næsten 15 pct. ikke ville holde barsel i to uger, på trods af at disse allerede i dag er øremærket.

Konklusion og politikforslag

En yderligere øremærkning af barselsorloven vil kunne udfordre den fleksibilitet, som de selvstændige har i dag og forkorte den samlede barselsperiode for de selvstændige samt deres familier. To tredjedele af de selvstændige mener ikke, at det nye udspil er en god idé. Samtidigt vurderer over 50 pct. af de selvstændige, at de ikke ville holde 11 ugers barsel.

EU’s barselsdirektiv vedrører alene arbejdstagere i et ansættelsesforhold. Barselsreglerne for selvstændige er et nationalt anliggende. SMVdanmark foreslår derfor, at de nuværende regler bevares for de selvstændige for at bevare den nødvendige fleksibilitet, og de selvstændige skal derfor ikke omfattes af de nye regler for arbejdstagere. En stor andel af de selvstændige er ansat som direktør i eget anpartsselskab. Disse bør ligeledes følge de foreslåede regler for selvstændige, da de ikke falder ind under den normale forståelse af arbejdstagere og ikke har samme rettigheder som arbejdstagere i eksempelvis funktionærloven.

Mia Amalie Holstein

Vicedirektør

mobil +45 53 55 71 77 Læs mere om Mia Amalie Holstein