De små og mellemstore virksomheder er rygraden i dansk erhvervsliv

Dato: 06. januar 2022

De små og mellemstore virksomheder1, også kaldt SMV’er, udgør 99 pct. af alle danske virksomheder. Denne dominerende position viser tydeligt, hvor meget SMV’erne betyder for Danmark. I dette fakta ark har SMVdanmark samlet en række af de seneste nøgletal for SMV’erne for at sætte fokus på deres afgørende rolle i erhvervslivet.

38 pct. af de fuldtidsansatte er beskæftigede i en SMV

38 pct. af de fuldtidsansatte er ansat i en SMV. Andelen af fultidsbeskæftigede i en SMV udgør dog en langt større andel, hvilket skyldes de 147.000 mikrovirksomheder uden ansatte. 57 pct. af de danske fuldtidsbeskæftiget i ikke-finansielle private byerhverv er ansat i en SMV. Det er 19 gange flere end i Novo Nordisk på verdensplan. 

SMV’erne bidrog med halvdelen af det samlede årlige resultat i 2019

SMV’ernes enorme betydning for den samlede danske økonomi kommer ikke kun til udtryk via deres andel af det totale antal virksomheder. SMV’erne står nemlig for halvdelen af de danske virksomheders årlige resultat. Særligt mikro-virksomhederne bidrager til den danske økonomi, idet disse virksomheder genererer 30 pct. at virksomhedernes samlede årlige resultat. 

39 pct. af virksomhedernes samlede nettoinvesteringer sker i SMV’er

SMV’erne står for 39 pct. af de danske virksomheders nettoinvesteringer. Investeringer er vigtige for potentiel vækst og er dermed med til at skabe øget forretningsmæssig værdi og i sidste ende samfundsmæssig værdi. 

Note om regnskabsregisteret:

Danmarks Statistik udarbejder årligt regnskabsstatistik for firmaer i private byerhverv. I statistikken er indhentet eller beregnet regnskabstal for næsten alle danske erhvervsvirksomheder - kun enkelte brancher såsom for eksempel landbrug samt pengeinstitutter er ikke med. (Kilde). Boligudlejning og udlejning af erhvervsejendomme er sorteret fra.

1SMVdanmark definerer en virksomhed med op til 100 ansatte som en SMV. Mikro-virksomheder (0-9 ansatte), små virksomheder (10-49 ansatte), små mellemstore virksomheder (50-99 ansatte), store mellemstore virksomheder (100-249 ansatte) og store virksomheder (+250 ansatte).

Lasse Lundqvist

Konsulent

tlf +45 41 29 20 09 Læs mere om Lasse Lundqvist