SMV'erne betaler prisen for bureaukratiet

Mængden af bureaukrati vokser. Det går hårdest ud over de mindste virksomheder. SMV’erne har ingen tillid til, at det er et problem, der kan løses politisk.

Dato: 14. maj 2024

Mængden af bureaukrati for de små og mellemstore virksomheder er historisk højt. En analyse blandt SMVdanmarks medlemmer viser, at bureaukratiet koster SMV’erne over 14 mia. kr. årligt. Undersøgelsen viser også, at virksomhederne tilsammen bruger mere end 49 millioner timer på bureaukrati om året. Det svarer til flere end 25.300 fuldtidsstillinger. Desuden viser undersøgelsen, at det er de helt små virksomheder som betaler den højeste pris for bureaukratiet.  

Hovedpointer fra undersøgelsen

  • De mindste virksomheder betaler den relativt set højeste pris for bureaukratiet.
  • Bureaukratiet koster SMV’erne mere end 14,1 mia. kr. om året.
  • SMV’erne bruger flere end 49 mio. timer om året på bureaukrati.
  • 83 pct. af SMV’erne har ikke tillid til, at politikerne kan reducere de bureaukratiske byrder.

SMV’erne har ikke tillid til, at politikerne kan mindske mængden af bureaukrati

Mængden af love og regler er steget eksplosivt i løbet af de seneste 30 år. Det drejer sig både om antallet af love og regler samt kompleksiteten i dem. Trods mange gode intentioner fra skiftende ministre og regeringer igennem årene om det modsatte, så er omfanget af indberetningskrav til det offentlige, spørgeskemaer, rapporteringer og ansøgningsskemaer kun vokset.

Derfor er det heller ikke overraskende, at mere end 83 % af virksomhederne angiver, jf. figur 1 nedenfor, at de ikke har tillid til, at politikerne kan mindske mængden af bureaukrati.

Bureaukratiet er dyrt for SMV’erne

Bureaukratiet er omkostningstungt for SMV’erne. SMVdanmarks medlemsundersøgelse viser, at bureaukratiet årligt koster virksomhederne i omegnen af 14 mia. kr. Som det fremgår af figur 2 nedenfor, så stiger den årlige udgift pr. medarbejder til bureaukrati jo færre ansatte, der er i virksomheden. De mindste virksomheder rammes dermed relativt set hårdest af den økonomiske byrde, der er forbundet med bureaukratiet.

Bureaukratiet stjæler SMV’ernes tid

De små og mellemstore virksomheder bruger over 49,2 mio. timer på bureaukratiet. Det svarer til 25.261 fuldtidsstillinger. Som med den økonomiske regning, så rammes de mindste virksomheder også uforholdsmæssigt hårdest, som det fremgår af figur 3. Virksomheder med 2-4 ansatte bruger ugentligt 1,8 timer på bureaukrati pr. medarbejder. Det er mere end tre gange så meget, som virksomheder med 10-19 ansatte bruger ugentligt, hvor 0,5 timer ugentligt bruges på at løfte den bureaukratiske byrde.

Konklusion og politikforslag

Mængden af bureaukrati for de små og mellemstore virksomheder er historisk højt. En analyse blandt SMVdanmarks medlemmer viser, at bureaukratiet koster SMV’erne over 14 mia. kr. årligt. Undersøgelsen viser også, at virksomhederne bruger tilsammen mere end 49 millioner timer på bureaukrati om året. Det svarer til flere end 25.300 fuldtidsstillinger. Desuden viser undersøgelsen, at det er de helt små virksomheder som betaler den højeste pris for bureaukratiet. 

På trods af mange gode intentioner fra skiftende regeringer gennem årene, så er det ikke lykkes at få gjort op med den stigende mængde bureaukrati. Der er derfor behov for et bindende reduktionsmål for bureaukrati. SMVdanmark foreslår et bindende reduktionsmål på 25 %, som skal nås inden for tre år. I den canadiske provins British Columbia havde man held med at reducere med over 33 % på tre år ved at fjerne to regler, hver gang man indførte en ny. Det bør Danmark også gøre. Derudover bør der generelt være politisk opmærksomhed på at undtage de mindre virksomheder for byrdefuld regulering.

Alexander Søndergaard

Underdirektør – politik & analyse

tlf +45 54 34 57 00 Læs mere om Alexander Søndergaard