SMV'erne er presset af stigende energipriser

Energipriserne er eksploderet i løbet af det seneste år. Det tager hårdt på mange virksomheder, som har skruet forventningerne til årets resultat alvorligt ned. I værste fald kan de stigende energipriser betyde, at virksomheder må dreje nøglen om.

Dato: 23. september 2022

De rekordhøje energipriser udfordrer i øjeblikket rigtig mange virksomheder. Mange virksomheder oplever et fald i deres fortjeneste, fordi udgifterne til bl.a. elregningen æder dele af virksomhedernes indtjening. Allerede i marts måned 2022 kunne vi i SMVdanmark konstatere, at de stigende energipriser udgjorde den største udfordring for SMVerne. 

 

Hovedpointer fra undersøgelsen

  • 60 pct. af SMV’erne, som er udfordret af de høje energipriser, forventer lavere resultat i 2022 sammenlignet med 2021. Det er næsten dobbelt så stor en andel, sammenlignet med de virksomheder som ikke er udfordret af de stigende energipriser.
  • Næsten hver tredje SMV er enten i meget høj grad eller i høj grad presset på økonomien grundet en stigning i elprisen.
  • Godt hver sjette SMV har reduceret produktionen som følge af de stigende energipriser.

De stigende energipriser sænker SMV’ernes forventninger til årsresultatet

60 pct. af de SMV’er, som er udfordret af de stigende energipriser, forventer et lavere resultat (før skat) i 2022. Det er næsten mere end dobbelt så stor en andel, som blandt de virksomheder, der ikke er udfordret af de stigende energipriser, hvor kun 33 pct. forventer et lavere resultat. De stigende energipriser har altså stor indflydelse på virksomhedernes resultater.

Flere brancher er udsatte

Størstedelen af virksomhederne, som er udfordret af de stigende energipriser, forventer et fald i virksomhedens resultat. Det gælder også på tværs af brancher. I nedenstående figur fremgår forskellen i andelene af virksomheder, som forventer et lavere resultat i 2022 og er udfordret af stigende energipriser, sammenlignet med de virksomheder som ikke er udfordret. Den angivne forskel er et forsøg på at undersøge de stigende energiprisers effekt på virksomhedernes forventede resultat. Nogle brancher er tynget af flere faktorer i øjeblikket, hvilket gør at kontrolgruppen af virksomheder, som ikke er påvirket af stigende energipriser, er ramt af andre ting. Det ses f.eks. for branchen industri, som i høj grad af plaget af stigende materialeomkostninger.

Næsten hver 3. virksomhed vil enten i meget høj grad eller i høj grad blive presset af en stigning i elprisen.

31 pct. af virksomhederne svarer, at en stigning i deres elpris enten i meget høj grad eller i høj grad vil presse virksomhedens økonomi.  Imens svarer hele 39 pct. at de i nogen grad bliver presset af de stigende elpriser.

Flere virksomheder har reduceret produktionen

Godt hver sjette virksomhed har måtte nedjustere sin produktion som følge af de stigende energipriser. Typisk gennem reduceret maskinkraft og apparater. For flere virksomheder overstiger omkostninger ved energiforbruget simpelthen den forbundne indtjening, hvorfor det simpelthen bedre kan svarer sig at skrue ned for produktionen.

Prisen på energi er eksploderet

På tværs af energiressourcer er prisen eksploderet siden 2019. Dette gør sig særligt gældende for prisen på spotprisen på el, som siden 2019 er steget med 445 pct. Imens er gasolie steget med 145 pct. Det betyder altså øget omkostninger til virksomhederne, som i mindre grad kan sende stigningen i produktionsomkostningerne videre til kunden.

Konklusion og politikforslag

De rekordhøje energipriser udfordrer i øjeblikket rigtig mange virksomheder. Mange virksomheder oplever bl.a. et fald i deres fortjeneste, fordi udgifterne til bl.a. elregningen æder dele af virksomhedernes indtjening. Næsten hver 3. SMV er enten i meget høj grad eller i høj grad presset på økonomien grundet en stigning i elprisen, imens godt hver 6. SMV har reduceret produktionen, som følge af de stigende energipriser.

For at understøtte de mange SMV’er, som lige nu er presset af de stigende energipriser, foreslår SMVdanmark følgende:

Regeringen bør gå til EU med budskabet om en praksisændring på området, så det bliver muligt at give en længere tilbagebetalingsordning end fem år på den låneordning, som er blevet sat i stand for energiregningen.

Selvom låneordningen er et godt første skridt for de pressede virksomheder, så er det altså kun det første skridt. Det næste og helt naturlige skridt er at sikre virksomhederne gode muligheder for at energioptimere og dermed omstille sig bæredygtigt til den nye virkelighed.

Derfor bør regeringen hurtigst muligt indkalde til forhandlinger om energioptimerende tiltag. SMVdanmarks opfordring er at man blandt andet indfører et grønt energioptimeringsfradrag, der vil give virksomhederne incitament til at energioptimere og dermed gøre deres virksomheder både bæredygtige og energioptimale på længere sigt. Ligeledes handler det også om at fjerne eksisterende regler, der forhindrer virksomhederne i at omstille sig.

Lasse Lundqvist

Konsulent

tlf +45 41 29 20 09 Læs mere om Lasse Lundqvist