SMV'erne er trætte af bøvl og bureaukrati

SMV’erne har talt: Færre regler og mindre bureaukrati vil gøre det nemmere at starte og drive virksomhed i Danmark. Mindre bureaukrati er det vigtigste initiativ, hvis det skal være mere attraktivt at starte og drive virksomhed i Danmark.

Dato: 11. juli 2022

Danmark er et godt land at drive virksomhed i, rent reguleringsmæssigt. Faktisk det fjerde bedste i verden i 2020 ifølge verdensbankens indeks. Men der er stadig meget mere, vi kan gøre for at gøre det lettere og endnu mere attraktivt at springe ud som iværksætter. Det er afgørende for vækst og velstand i Danmark, at vilkårene for virksomhederne er bedst mulige. Derfor har vi i SMVdanmark spurgt SMV’erne, hvilke initiativer, der kunne gøre Danmark til et mere attraktivt land at starte og drive virksomhed i.

Hovedpointer fra undersøgelsen

  • 78 pct. af SMV’erne mener, at færre regler og mindre bureaukrati enten i høj eller meget høj grad ville gøre det lettere at starte og drive virksomhed i Danmark.
  • Siden 2002 er der blevet oprettet 2.577 love og bekendtgørelser af erhvervsministeriet, hvoraf 914 stadig udgør gældende regulering.
  • 68 pct. af SMV’erne mener, at mængden af bureaukrati, regler og indberetning til det offentlige er de faktorer, som udgør de dårligste vilkår for at drive iværksætteri i Danmark.

 

Færre regler og mindre bureaukrati vil gøre det nemmere at starte og drive virksomhed i Danmark

Spørger man de danske SMV’er, om hvilke initiativer der vil gøre det nemmere at starte og drive virksomhed i Danmark, er det færre regler og mindre bureaukrati, som har den største tilslutning. 78 pct. af de danske SMV’er mener, at færre regler og mindre bureaukrati enten i høj eller meget høj grad vil gøre det nemmere at starte og drive virksomhed.

76 pct. af SMV’erne mener enten i høj eller meget høj grad, at det ville være lettere at starte og drive virksomhed, hvis man skattefrit kunne geninvestere overskuddet i sin virksomhed. Dette initiativ har altså næst størst tilslutning over listen over initiativer, som ville gøre det nemmere at starte og drive virksomhed.

Initiativet, med den tredje største tilslutning, er en etablering af én indgang, hvor man kan se alle kommende frister og indberetninger til det offentlige. 70 pct. af virksomhederne svarer, at dette enten i høj eller meget høj grad vil gøre det nemmere at starte og drive virksomhed i Danmark.

De seneste 20 år er der oprettet 914 regler som i 2022 stadig gør sig gældende

Siden 2002 er der blevet oprettet 914 love og bekendtgørelser af erhvervsministeriet, som stadig udgør gældende regulering. Derfor er det ikke så mærkeligt, at 4 ud af 5 virksomheder mener, at mindre bureaukrati enten i høj eller meget høj grad vil gøre det nemmere at drive virksomhed.

Ikke alene er der blevet oprettet mange nye love og bekendtgørelser, som stadig gør sig gældende, men der er over den samme periode blevet oprettet 1663 love og bekendtgørelser af erhvervsministeriet, som ikke længere gør sig gældende i 2022, men som virksomhederne alligevel har skulle forholde sig til, da de tidligere var gældende. 

Det bemærkes, at 2020 og 2021 har været præget af reglerne i forbindelse med COVID-19 pandemien. Omvendt var det samlede antal gældende og historiske love og bekendtgørelser i 2019 på 1.525, hvilket svarer til 92 pct. af love og bekendtgørelser i perioden. Tiltag i forbindelse med Covid-19 kan derfor ikke bortforklare de mange nye regler, som virksomheder har skullet forholde sig til siden 2002.

Bureaukrati er blandt de faktorer, som besværliggør iværksætteri

68 pct. af SMV’erne mener, at mængden af bureaukrati, regler og indberetning til det offentlige er de faktorer, som udgør de dårligste vilkår for at drive iværksætteri i Danmark.

 

Det bemærkes også, at niveauet for personskatten lige så ofte opleves som et ringe vilkår som manglen på arbejdskraft, selv om det længe har været en udtalt begrænsning for erhvervslivet. Virksomheds- og kapitalbeskatningen ligger på næsten samme niveau.   

Konklusion og politikforslag

Mindre bureaukrati er det vigtigste initiativ, hvis det skal være mere attraktivt at starte og drive virksomhed i Danmark. 78 pct. af SMV’erne mener enten i høj eller meget høj grad, at færre regler og mindre bureaukrati ville gøre det lettere at starte og drive virksomhed i Danmark.

SMVdanmark mener, at det skal være lettere for iværksættere at starte og drive virksomhed i Danmark. Det skal være lettere for små virksomheder at vokse sig store. Og det skal være lettere for almindelige danskere at investere i fremtidens vækstiværksættere. Det kræver bedre rammevilkår.

Du kan læsere flere politikforslag i vores kommende iværksætterudspil” Fra lønmodtagerkultur til iværksætterland”, som indeholder 30 politikforslag, der skal sikre bedre rammevilkår for iværksættere i Danmark.

SMVdanmark foreslår blandt andet:

Der skal etableres én indgang til indberetninger og frister i det offentlige, så virksomhederne får et overblik og ikke skal indsende dokumenation via mange forskellige kanaler.

Der skal indføres en politisk målsætning om, at de administrative byrder – herunder krav til indberetninger - for erhvervslivet ikke må stige. Når der indføres nye regler, så skal der derfor fjernes regler, der giver tilsvarende byrder.

Der skal etableres et offentligt tilgængeligt barometer over, hvilke administrative byrder lovgivningen medfører for virksomhederne

Lasse Lundqvist

Konsulent

tlf +45 41 29 20 09 Læs mere om Lasse Lundqvist