SMV'erne vil gerne energieffektivisere, men får ikke den nødvendige hjælp

Energikrisen er den mest udbredte udfordring hos SMV’erne lige nu. Rigtig mange virksomheder har planer om at energieffektivisere, men møder mange barrierer. SMV’erne oplever energieffektiviseringspuljen som uoverskuelig, hvis de altså overhovedet kender til den.

Dato: 13. oktober 2022

Energipriserne er eksploderet i løbet af det seneste år. Det tager hårdt på mange virksomheder, som derfor planlægger at investere i energieffektiviserende initiativer. Samtidig bløder byggebranchen, hvorfor en stigning i antallet af energieffektiviserende byggeprojekter vil blive taget imod med kyshånd. Det skal vi påskynde ved i højere grad at hjælpe virksomhederne med at energieffektivisere.

Finanslovsforslaget for 2023 indebærer en nedjustering i anlægsbudgetterne på 2 mia. kr. I efterårsrapporten fra DØRS 2023 fremgår en fremskrivning af boliginvesteringerne med et realt fald på hhv. 10,0 pct. og 10,8 pct. i 2023 og 2024. Det giver samlet et meget kraftigt tilbageslag for byggebranchen. Udsigterne til en meget kraftig økonomisk opbremsning på specifikt bygge- og anlægsområdet bekymrer SMVdanmark.

 

Hovedpointer fra undersøgelsen

  • 43 pct. af de SMV’er, som er udfordret af de stigende energipriser, har planer om at foretage energieffektiviseringer inden for de kommende 12 måneder.
  • Mere end 2 ud af 3 virksomheder oplever barrierer i forhold til at foretage energieffektiviseringer. Hver tredje virksomhed, som oplever barrierer, angiver manglende rådgivning. 
  • Kun 16 pct. af SMV’erne ved, at der findes en energieffektiviseringspulje. Kun 12 pct. af dem har i sinde bruge den.

Mange SMV’er planlægger at foretage energieffektiviseringer grundet de stigende energipriser

Mange små og mellemstore virksomheder har set sig nødsaget til at investere i energieffektiviserende initiativer grundet de stigende energipriser. Hvis man ser på den andel af virksomheder, som er udfordret af de stigende energipriser, angiver 43 pct., at de planlægger at foretage energieffektiviseringer. 

Mere end 2 ud af 3 virksomheder oplever barrierer i forhold til at energieffektivisere

Af de virksomheder som planlægger at energieffektivisere, oplever 68 pct. forskellige barrierer. Den største barriere, som virksomhederne oplever er, at virksomheden er placeret i lejede lokaler. Det udfordrer halvdelen af virksomhederne. 29 pct. svarer, at de mangler viden om muligheden for at energieffektivisere. 26 pct. svarer at de mangler tid til fx af afdække muligheder for potentiale i energieffektiviseringer.

Ganske få virksomheder kender energieffektiviseringspuljen

Kun 16 pct. af SMV’erne kender til energieffektiviseringspuljen. Det er altså ganske få virksomheder, som er opmærksom på, at der faktisk findes et tilbud, som kan hjælpe virksomhederne med at finansiere deres investeringer i energieffektiviseringer. Ud af de 16 pct. af virksomhederne, som ved at Erhvervspuljen for energieffektiviseringer eksisterer, har kun 12 pct. planlagt at søge puljemidler. Virksomhederne kender altså knap nok puljen samtidig med, at de ikke finder den særlig attraktiv. 

Halvdelen af virksomhederne mener, at puljen er uoverskuelig

Halvdelen af virksomhederne, som faktisk har benyttet puljen tidligere, svarer, at de er overvejende uenige (16%) eller helt uenige (34%) i, at ansøgningsprocessen var overskuelig og let forståelig. Det er særligt de små virksomheder, som mener det.

Fakta om SMVdanmarks temaanalyse

Energikrisen er den mest udbredte udfordring hos SMV’erne lige nu. Rigtig mange virksomheder har planer om at energieffektivisere, men møder mange barrierer. 43 pct. af de virksomheder, som er udfordret af stigende energipriser, planlægger at energieffektivisere. SMV’erne oplever energieffektiviseringspuljen som uoverskuelig, hvis de altså overhovedet kender til den.

SMVdanmark arbejder for, at man blandt andet indfører et grønt energioptimeringsfradrag, der vil give virksomhederne incitament til at energioptimere og dermed gøre deres virksomheder både bæredygtige og energioptimale på længere sigt. Ligeledes skal eksisterende regler, der forhindrer virksomhederne i at omstille sig, fjernes.

Lasse Lundqvist

Konsulent

tlf +45 41 29 20 09 Læs mere om Lasse Lundqvist