Størst efterspørgsel efter hænder i byggeriet uden for de store byer

Trods den nationale tilbagegang i nye jobopslag under coronakrisen vælter stillingsopslagene inden for bygge-anlægsbranchen frem i særligt nogle kommuner.

Dato: 07. juli 2021

Analysens hovedkonklusioner:

  • Bygge-anlægserhverv har i perioden marts 2020 til februar 2021 lagt 37 pct. flere stillingsopslag op på Jobnet end i samme periode året før. Til sammenligning er antallet af stillingsopslag blandt alle brancher faldet med 1 pct. 

  • Stigningen er størst uden for de største byer, især i landkommunerne. Her steg antallet af jobopslag med 74 pct. sammenlignet med året forinden.

Siden regeringen lukkede store dele af samfundet ned i marts 2020, har bygge-anlægsbranchen kun fået mere travlt. I perioden fra marts 2020 til februar 2021 indrykkede virksomheder 24.535 nye stillingsopslag i deres søgen efter nye medarbejdere i bygge- og anlægsbranchen. Det er en stigning på 37 pct. i forhold til samme periode året før, hvor der blev slået 17.878 nye stillingsopslag op.

Dette står i kontrast til udviklingen på arbejdsmarkedet generelt, hvor der under coronatiden fra marts 2020 til februar 2021 var et fald på 1 pct. i antallet af stillingsopslag blandt alle brancher sammenlignet med året før.

Dette skal ses i lyset af, at bygge-anlægsvirksomhederne oplever tiltagende større udfordringer med at rekruttere kvalificeret arbejdskraft. Manglen på arbejdskraft i denne branche nåede i maj 2021 det højeste niveau siden 2007 ifølge Danmarks Statistiks Konjunkturbarometer. I maj 2021 havde 34 pct. af bygge-anlægsbranchen mangel på arbejdskraft.

Bygge-anlægserhverv er dermed ved at nå samme niveau for antallet af nyopslåede stillinger, som da finanskrisen ramte Danmark i 2008, hvor flaskehalsproblemer på bygge-anlægsområdet skabte store udfordringer for den danske økonomi.

Store kommunale forskelle i jagten på nye medarbejdere til bygge- og anlæg

Danmarkskortet viser stigningen i antallet af nyopslåede stillinger indenfor bygge- anlægserhverv i hver kommune fra perioden marts 2020 til februar 2021 og for samme periode året før. Tallene viser store kommunale forskelle. 

I perioden marts 2019 til februar 2020 opslog virksomheder i Holbæk Kommune 156 nye bygge-anlægsstillinger. Fra marts 2020 til februar 2021 var det tal 360, svarende til en stigning på 131 pct. I Roskilde Kommune søgte bygge-anlægsvirksomheder i perioden marts 2019 til februar 2020 173 nye medarbejdere, hvor tallet for samme periode året efter var 301, svarende til en stigning på 74 pct. De markante stigninger står i skarp kontrast til udviklingen i antal jobopslag for alle erhverv. I Roskilde kommune blev der mellem de to ovenstående perioder oprettet 391 færre nye stillinger, svarende til et fald på 9 pct.

Den store stigning i antal nye jobopslag fordeler sig skævt i landet, hvor stigningen er mindst i de større kommuner. Fra marts 2020 til februar 2021 opslog virksomhederne i storbykommunerne 19 pct. flere jobopslag inden for bygge-anlægsstillinger sammenlignet med året forinden.
Til sammenligning er antallet af nye stillingsopslag i landkommunerne steget med 74 pct. set over den samme periode.

Konklusion og politikanbefaling

Virksomhederne i bygge-anlægsbranchen har markante problemer med at finde kvalificerede medarbejdere. De lokale tal tegner dog samtidig et klart billede af, at særligt virksomheder i udkantsdanmark har en stigende efterspørgsel efter arbejdskraft – samtidigt med at der er yderst få ledige inden for bygge-anlægserhvervene.

SMVdanmark opfordrer derfor til, at Christiansborg gør mere for at sikre adgangen til kvalificeret arbejdskraft. På kort sigt bør man øge adgangen for udenlandsk arbejdskraft fra 3. lande – bl.a. ved at lempe adgangen til fast track ordningen og sænke beløbsgrænsen. På længere sigt er der er behov for en ambitiøs skattereform, der kan øge arbejdsudbuddet markant.

Mia Amalie Holstein

Vicedirektør

mobil +45 53 55 71 77 Læs mere om Mia Amalie Holstein