Statsrelateret papirarbejde koster SMV’erne 16,5 mia. kr. årligt

Indberetninger, afrapportering og kontakt til de offentlige myndigheder koster de små og mellemstore virksomheder dyrt. I 2021 krævede det over 34.901 fuldtidsansatte, der eksklusivt arbejder med indberetninger til staten, for at leve op til de mange indrapporteringskrav til det offentlige.

Dato: 18. juli 2022

Danske virksomheder bruger mange ressourcer på myndighedernes krav om indberetning og rapportering til de offentlige instanser. I 2021 svarede mængden af det tidskrævende arbejde til 34.901 fuldtidsansatte, hvilket koster 16,5 mia. kr. alene i medarbejderomkostninger for danske SMV’er. Denne udgift hæmmer dansk erhvervsliv, og er især en forhindring for iværksætteri og de små virksomheders vækst.

Hovedpointer fra undersøgelsen

  • I 2021 svarede mængden af det tidskrævende arbejde til 34.901 fuldtidsbeskæftigede, der kun arbejder med de nuværende krav for bl.a. indberetningskrav.
  • Arbejdskraften brugt på indberetning, rapportering og anden kontakt med offentlige myndigheder koster årligt de små og mellemstore virksomheder 16,5 mia. kr. alene i medarbejderomkostninger.
  • 64 pct. af virksomhederne mener, at det ville være lettere at starte virksomhed i Danmark, hvis man reducerede antallet af indberetninger til det offentlige.

 

Mængden af statsrelateret papirarbejde kræver ca. 35.000 fuldtidsansatte i SMV’erne

SMVdanmark lavede i efteråret 2021 en spørgeundersøgelse blandt vores medlemsvirksomheder for at undersøge, hvor meget tid de vurderer at bruge på indberetning, rapportering og anden kontakt med offentlige myndigheder eller instanser. I alt svarede 996 virksomheder, hvilket giver et solidt datagrundlag.

Undersøgelsen viser, at knap 70 pct. af SMV’erne bruger 1-4 timer om ugen på indberetning, rapportering og anden kontakt med offentlige myndigheder. Faktisk bruger 5 pct. af SMV’erne 10 eller flere timer om ugen eller mere på disse opgaver. Det gennemsnitlige antal timer brugt på statsrelateret papirarbejde om ugen for SMV'erne er 3,5 timer, hvis man antager, at timerne er lige fordelt i intervallerne.

Det koster virksomhederne over 16,5 mia. kr. om året

Prisen for det nuværende niveau af obligatorisk papirarbejde er dyr. Hvis man måler udgiften i alene i medarbejderomkostninger på arbejdstimerne, der bliver brugt, koster det de små og mellemstore virksomheder hele 16,5 mia. kr. om året, og tidsforbruget svarer til 34.901 fuldtidsbeskæftigede. Ud over den direkte omkostning er alternativomkostningen også høj, idet den tid virksomhederne benytter på offentlige indberetningskrav kunne være brugt i driften.

Metode til beregning

En fuldtidsbeskæftiget arbejder gennemsnitligt ca. 1.665 effektive timer. Ifølge den seneste offentliggørelse fra Danmarks Statistik, var der 319.283 SMV’er i 2019, som ifølge denne undersøgelse gennemsnitligt brugte 3,5 timer om ugen på at leve op til de offentlige myndigheders administrative krav. På den baggrund kræver det 34.901 fuldtidsansatte i SMV’erne om året at imødekomme det offentliges krav om indberetning, rapportering og anden kontakt.

Danmarks Statistiks seneste opgørelse fra 2019, for hvad medarbejderomkostningerne i timen er for en lønmodtager uden ledelsesansvar, der udfører almindeligt kontorarbejde, er sat til 284 kr. pr. præsteret time. Det koster altså i alt (284 kr. * 3,5 timer * 52 uger * 319.283 SMV’er =) 16,5 milliarder kroner alene i medarbejderomkostninger at leve op til indrapporteringskravene.

Konklusion og politikforslag

Indberetninger, afrapportering og kontakt til de offentlige myndigheder koster de små og mellemstore virksomheder dyrt. I 2021 krævede det faktisk næsten 35.000 fuldtidsansatte, der eksklusivt arbejder med indberetninger til staten, for at leve op til de mange indrapporteringskrav til det offentlige. Det betyder, at SMV’erne bruger mindre tid på selve driften af virksomheden, hvilket spænder ben for udvikling og vækst.

 

SMVdanmark mener, at mængden af statsordineret papirarbejde skal reduceres. Det skal være lettere for iværksættere at starte og drive virksomhed i Danmark. Det skal være lettere for små virksomheder at vokse sig store. Og det skal være lettere for almindelige danskere at investere i fremtidens vækstiværksættere. Det kræver bedre erhvervsvilkår.

 

SMVdanmark fremlægger som en del af det kommende iværksætterudspil “Fra lønmodtagerkultur til iværksætterland” en række konkrete forslag til at reducere de administrative byrder for virksomhederne.  SMVdanmark foreslår blandt andet:

 

  • Der skal etableres én indgang til indberetninger og frister i det offentlige, så virksomhederne får et overblik og ikke skal indsende dokumentation via mange forskellige kanaler.
  • Der skal indføres en politisk målsætning om, at de administrative byrder – herunder krav til indberetninger - for erhvervslivet ikke må stige. Når der indføres nye regler, så skal der derfor fjernes regler, der giver tilsvarende byrder.
  • Det offentlige skal – hvor det er muligt - købe private data i stedet for at pålægge virksomheder en indberetningsopgave.

Martin Kyed

Cheføkonom

mobil +45 25 15 78 31 tlf +45 33 93 20 00 Læs mere om Martin Kyed

Anne Elisabeth Jensdatter

Juniorkonsulent

tlf +45 33 93 20 00 Læs mere om Anne Elisabeth Jensdatter