Stor andel virksomheder får krænket deres intellektuelle ejendomsrettigheder

Krænkelser af virksomhedernes intellektuelle ejendomsrettigheder er et udbredt problem i Danmark. De intellektuelle ejendomsrettigheder er afgørende for virksomhedernes konkurrenceevne.

Dato: 22. november 2021

Hver fjerde virksomhed i EU med under 250 ansatte og intellektuelle ejendomsrettigheder har været udsat for krænkelser af deres intellektuelle ejendomsrettigheder. Krænkelsen kan f.eks. ske ved, at virksomhedens patent, varemærkeregistrering eller en designbeskyttelse mm. kopieres af et andet firma.

I Danmark er problemet endnu mere udbredt, hvor 38 pct. svarer, at de mindst en gang har fået krænket sin intellektuelle ejendomsrettighed. Dette tal er dog forbundet med en vis usikkerhed. Tallet er dog signifikant højere end EU-gennemsnittet, hvorfor man kan konstatere, at mere end hver fjerde virksomhed i Danmark med intellektuelle ejendomsrettigheder har oplevet at få krænket disse.

Danske virksomheder udvikler relativt få nye innovative produkter sammenlignet med vores nabolande. Sammenligner man antallet af nye innovative produkter med antallet af krænkelser af intellektuelle ejendomsrettigheder på tværs af landet finder man en negativ sammenhæng. Det indikerer, at virksomhederne mister incitament til at udvikle innovative produkter i takt med, at andelen af krænkelser stiger.

Hovedpointer fra undersøgelsen

  • Hver fjerde EU-virksomhed med færre end 250 ansatte og intellektuelle ejendomsrettigheder har oplevet at få krænket disse rettigheder. I Danmark er problemet mere udbredt.
  • Danske virksomheder halter efter virksomhederne i nabolandene, når det kommer til udvikling af nye innovative produkter. Analysen tyder på, at virksomhederne mister incitament til at udvikle innovative produkter i takt med, at andelen af krænkelser stiger.
  • Intellektuelle rettigheder har stor betydning for virksomhedernes konkurrenceevne. Virksomheder med intellektuelle ejendomsrettigheder har 68 pct. højere omsætning pr. medarbejder end de virksomheder, der ikke har intellektuelle ejendomsrettigheder.

Hver fjerde virksomhed oplever at få krænket sine intellektuelle ejendomsrettigheder

Krænkelser af intellektuelle ejendomsrettigheder skader særligt virksomheder med færre end 250 ansatte. Ifølge tal fra EUIPO har ca. 23,2 pct. af virksomhederne i Europa, med færre end 250 ansatte, mindst én gang fået krænket deres intellektuelle ejendomsrettigheder. På baggrund af tallene fra EUIPO har SMVdanmark fundet, at problemet er signifikant større i Danmark end i den gennemsnitlige virksomhed i Europa. 38,3 pct. af de danske virksomheder svarer, at de mindst én gang er blevet krænket på deres ophavsrettigheder. Dette tal er dog forbundet med en vis usikkerhed, men dog statistisk signifikant større end EU-gennemsnittet, hvorfor man kan konkludere, at minimum 23 pct. af danske virksomheder med intellektuelle ejendomsrettigheder har fået krænket mindst en af sine intellektuelle ejendomsrettigheder.

Kopiering af danske virksomheders produkter betyder, at danske virksomheder taber flere milliarder i salg.  En anden analyse fra EUIPO viser, at danske virksomheder mister knap 7 mia. kr. årligt grundet brud på danske virksomheders intellektuelle ejendomsrettigheder. Derudover mister Danmark knap 5.000 arbejdspladser af samme årsag. Det fremgår af rapporten, at en væsentlig del af det beløb, som danske virksomheder svindles for, mistes til varemærkeforfalskede varer inden for medicinalbranchen.  Det er ikke kun et problem for virksomhederne, men også for forbrugerne, idet produktet kan udgøre en sundhedsrisiko for forbrugeren oven i den økonomiske skade, som rammer virksomhederne.

Danske virksomheders udvikling af innovative produkter halter efter

Danske virksomheder halter efter virksomhederne i nabolandene, når det kommer til at udvikle nye innovative produkter. Hver tredje danske virksomhed med 10-249 ansatte har introduceret mindst ét innovativt produkt på markedet i løbet af de seneste 2 år. Det betyder, at danske virksomheder kun klarer sig en smule bedre relativt til den gennemsnitlige europæiske virksomhed.

Flere af de lande, Danmark normalt sammenlignes med, udvikler markant flere nye produkter. F.eks.  har 42 pct. af de svenske virksomheder introduceret mindst ét innovativt produkt på markedet i løbet af de seneste 2 år, og er altså markant over det danske niveau. En medvirkende årsag kan være, at svenske virksomheder i langt lavere grad oplever at få krænket deres immaterielle ejendomsrettigheder. Overordnet set finder man en negativ sammenhæng mellem andelen af krænkede intellektuelle ejendomsrettigheder og andelen af innovative produkter, hvis man sammenligner figur 1 og 2. Dvs. at lande, hvor en højere andel virksomheder oplever at få krænket deres intellektuelle ejendomsrettigheder, typisk også har færre nye produkter.

Innovative virksomheder klarer sig generelt bedre end virksomheder, som ikke udvikler idéer. Ifølge tal fra Den Europæiske Unions Kontor for intellektuel ejendomsret  (EUIPO) har virksomheder med under 250 ansatte og med intellektuelle ejendomsrettigheder 68 pct. højere omsætning pr. medarbejder end dem, der ikke har intellektuelle ejendomsrettigheder. Det tyder altså på, at intellektuelle ejendomsrettigheder har betydning for virksomhedernes konkurrenceevne, hvorfor krænkelse af disse kan have stor effekt på virksomhedens overlevelse.

Fakta og politikforslag

Det er ikke nemt at være en lille innovativ virksomhed i Danmark. Mindst hver fjerde virksomhed i Danmark med under 250 ansatte med immaterielle rettigheder har oplevet, at disse blev krænket. Det er undergravende for de små innovative virksomheder at bruge flere år på f.eks. at udvikle et kunstnerisk udtryk, som en større virksomhed kopierer. Det er dog virkeligheden for en relativt stor andel af de danske virksomheder, hvor f.eks. det kunstneriske udtryk har en fundamental betydning for virksomhedens produkt og dermed virksomhedens overlevelse.

Det er både dyrt og tidskrævende for de små innovative virksomheder at føre en retssag i forbindelse med, at deres intellektuelle ejendoms-rettigheder er blevet krænket. Derfor forslår SMVdanmark, at virksomheder, som ikke har den fornødne kapital, der kræves for at betale omkostningerne forbundet med en retssag, får mulighed for fri proces. Det skal hjælpe virksomhederne med i højere grad at tage kampen op mod krænkerne og på sigt give et solidt konkurrenceløft til de virksomheder, som bliver kopieret.

Mia Amalie Holstein

Vicedirektør

mobil +45 53 55 71 77 Læs mere om Mia Amalie Holstein

Lasse Lundqvist

Konsulent

tlf +45 41 29 20 09 Læs mere om Lasse Lundqvist