Stor del af frisørne skal betale kompensation tilbage

Hver tredje af frisørerne, der har været tvangslukket uden omsætning, skal betale kompensation for selvstændige tilbage. Størstedelen har lidt tab under coronakrisen, men har pga. en ekstra indsats og overarbejde efter genåbningen tjent for meget. Den høje andel af tilbagebetalinger skyldes mangelfuld vejledning fra myndigheder ifm. kompensation til nedlukkede virksomheder.

Analysen kort

Erhvervstyrelsen har i vejledningen på bl.a. virk.dk til ansøgning om kompensation for selvstændige oplyst, at tvangslukkede virksomheder har ret til 100% erstatning (op til 23.000 kr. om måneden) i perioden, hvor de har været tvangslukkede. I juli oplyser Erhvervsstyrelsen at dette kun er tilfældet, hvis virksomheder i hele den 3-måneder lange ansøgningsperiode har et omsætningstab på over 30 pct. Mange selvstændige frisører har, i troen på at de havde adgang til støtte, arbejdet ekstra efter nedlukning, men står nu til at skulle betale kompensation retur til trods for, at de samlet set har haft et omsætningsfald.
 

  • Frisørerne har i gennemsnit haft en omsætningsnedgang under nedlukningen på 85 pct. og øgede deres omsætning i månederne efter nedlukningen med gennemsnitligt 10 pct.  ift. normalt. Det tal dækker dog over en både stigende og konstant omsætning efter nedlukningen. Blandt den halvdel af frisørerne, der øgede omsætningen, steg omsætningen med 21 pct. 
  • Frisørerne uden omsætning under tvangslukningen har i ansøgningsperioden (marts til juni) haft en gennemsnitlig omsætningsnedgang på 32 pct. 
  • 35 pct. af frisørerne uden omsætning under tvangslukningen står til at skulle betale kompensation til selvstændige tilbage.

Analysen er resultatet af en survey blandt SMVdanmarks medlemmer i frisørbranchen. 477 frisører har besvaret spørgsmålene.

Kompensation for selvstændige

Som led i hjælpepakkerne til erhvervslivet ved coronakrisens start, blev der etableret en kompensation til selvstændige på op til 23.000 kr. om måneden, hvis virksomheden har haft en omsætningsnedgang på mindst 30 pct. Denne ordning er i udbredt omfang blevet søgt af bl.a. frisørerne. Nærmere bestemt har 83 pct. af  de adspurgte frisørvirksomheder i SMVdanmarks spørgeskemaundersøgelse ansøgt ordningen. Det gjorde de bl.a. fordi de i perioden 18. marts til 11. maj (frisører i storcentre var lukket i længere tid) var tvangslukket og derfor har haft ingen eller ekstremt begrænset omsætning (f.eks. ved netsalg).

Virksomhederne er jf. bekendtgørelse om en midlertidig kompensationsordning for selvstændige mv. i økonomisk krise som følge af COVID-19 § 5, stk. 5 blevet vejledt i, at man som tvangslukket virksomhed har ret til dækning af 100 pct. af omsætningstabet op til grænsen for kompensationen på 23.000 kr., hvis man har et omsætningstab på mindst 30 pct.:

"Selvstændige mv., der er midlertidigt forpligtet til at holde sine lokaler fuldt lukket for offentligheden for at inddæmme smittespredning, jf. bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger og forbud mod adgang til og restriktioner for visse lokaler i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19), kompenseres med 100 pct. af det forventede omsætningstab henholdsvis B-indkomsttab for den selvstændige, i den periode forbuddet er gældende, hvis den selvstændige ikke har haft omsætning henholdsvis B-indkomst i denne periode, dog maksimalt 23.000 kr."

Dette har frisørerne tolket på den måde, som at tvangslukningen udgør en særskilt periode, hvor man har adgang til kompensationen, så længe man har et omsætningstab på mindst 30 pct. under nedlukningen. Erhvervsstyrelsen meddelte dog flere frisører i juli måned, at dette ikke er tilfældet, og at en virksomhed derfor skal have et omsætningstab på mindst 30 pct. i hele ansøgningsperioden (typisk 9. marts til 8. juni).   

81 pct. af frisørerne har ingen omsætning haft under nedlukningen. I gennemsnit har frisørerne oplevet en omsætningnedgang på 85 pct. i denne periode.

I denne analyse fokuseres på de 81 pct. af frisørerne, som har haft 0 kr. i omsætning under nedlukningen og derfor kunne forvente adgang til de særlige vilkår for tvangslukkede virksomheder.

Disse frisører har i gennemsnit haft en omsætningsstigning på 10 pct. ift. normalt i månederne efter nedlukningen. Dette tal dækker dog over, at ca. halvdelen af frisørerne har haft en omsætningsstigning, mens den har været konstant for den anden halvdel. De frisører, der har oplevet en højere omsætning, har i gennemsnit haft en omsætningsstigning på 21 pct. i månederne efter nedlukningen. Denne øgede omsætning har for mange frisørsaloner været forbundet med øgede udgifter, f.eks. i form af overarbejdsbetaling til ansatte.

På trods af den ekstra indtjening månederne efter nedlukningen, har frisørerne fortsat et væsentligt omsætningstab samlet set. De frisører, der har søgt kompensation for selvstændige, og samtidig ikke har haft omsætning under tvangslukningen, har i gennemsnit i ansøgningsperioden 9. marts til 8. juli haft en omsætningsnedgang på 32 pct. ift. normalt. 


En af frisørerne i undersøgelsen har f.eks. haft et omsætningsfald under tvangslukningen på 100 pct. og i månederne efter haft en omsætning, der ligger 11-20 pct. over normalt niveau. Sammenlagt har denne frisørsalon for ansøgningsperioden dermed haft et samlet omsætningstab 27 pct. og lever derfor ikke længere op til kravet om et omsætningstab på mindst 30 pct.


SMVdanmark har på baggrund af individuel data fra frisørerne regnet på, hvor mange frisørvirksomheder, der står til at skulle tilbagebetale hele hjælpepakken. Beregningen tager udgangspunkt i de frisører, som har søgt fuld kompensation for selvstændige i en tre måneders periode, og som var tvangslukkede d. 18. marts til 20. april og ikke havde omsætning under tvangslukningen. Personer der har svaret "ved ikke" til spørgsmål om omsætning er derudover frasorteret. Hermed er 477 oprindelige respondenter reduceret til 106. 

Ud af i alt 106 selvstændige frisører står 37 til at skulle betale kompensation for selvstændige tilbage, da de ikke lever op til kravet om en samlet omsætningsnedgang på 30 pct. Det svarer til 35 pct. af frisørerne. 

Dertil er en gruppe frisører, der har haft omsætning under tvangslukning - f.eks. pga. forvirring om reglerne i starten af nedlukningen. Hvis der samlet set kigges på alle frisører, der har søgt om kompensation for selvstændige og været tvangslukkede, stårca. halvdelen af alle frisører til at skulle betale kompensationen tilbage. 

Mia Amalie Holstein

Vicedirektør

mobil +45 53 55 71 77 Læs mere om Mia Amalie Holstein