Stor stigning i antallet af butikstyverier i 2022

Efter et fald i antallet af butikstyverier og indbrud gennem de seneste 20 år, er der i 2022 sket en stor stigning i antallet af begge typer forbrydelser. Især Aarhus, Odense og Aalborg er ramt. Det koster både tid og penge for virksomhederne.

Dato: 27. februar 2023

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at der er sket en stigning i antallet af butikstyverier og indbrud fra 2021-2022. De seneste år har der ellers været en faldende tendens. Dette kan blandt andet skyldes, at virksomhederne i højere grad er blevet opmærksomme på problemet. En anden forklaring kan være, at inflationen har været ekstraordinært høj i 2022 (jf. Danmarks Statistik), hvorfor dette har haft indvirkning på reallønnen, hvilket har øget tilskyndelsen til at begå butikstyveri. For virksomhederne kan stigningen i tyverier risikere at blive meget omkostningstung, både økonomisk og tidsmæssigt.

 

Hovedpointer fra undersøgelsen

  • Antallet af indbrud og butikstyverier er steget med 27 procent fra 2021 til 2022.
  • Udviklingen er særligt stigende i storbykommunerne, som er Aarhus, Odense og Aalborg.
  • Den store stigning for storbykommunerne ses også, når man gør tallene op pr. 1000 indbygger og pr. arbejdssted, hvor de ligger over de øvrige kommunetyper.

Voldsom stigning i antallet af anmeldte butikstyverier

Sidste år steg antallet af anmeldte butikstyverier markant. Efter en ca. otte-årig periode fra 2014-2021, hvor antallet ellers faldt stødt år for år, voksede det igen fra 15.804 butikstyverier i 2021 til 20.096 i 2022. Det svarer til en stigning på 27 procent. Kigger man på anmeldte indbrud i forretninger, virksomheder mv., er tendensen faldende i perioden 2009-2021, dog med en mindre stigning sidste år.

Især storbyerne er hårdt ramt

Kaster man et blik på den geografiske fordeling af antallet af butikstyverier og indbrud, ses der specielt en stor stigning blandt de store kommuner, minus hovedstaden. Hvor forekomsten af butikstyverier og indbrud voksede med 19 procent i hovedstadskommunerne, var stigningen på 48 procent for storbykommunerne, som i dette tilfælde dækker Aarhus, Odense og Aalborg. Udover indbrud er de tre store kommuner også særligt hårdt ramt af indbrud i virksomheder, hvor stigningen fra 2021-2022 var på hele 34 procent. Til sammenligning var udviklingen for oplandskommunerne på seks procent.

Storbykommuner ligger derfor også højt pr. indbygger

Den kraftige udvikling i antallet af butikstyverier og indbrud for særligt storbykommunerne slår også igennem, når man gør tallene op pr. 1000 indbyggere og pr. 100 arbejdssteder. Som det ses i figur 3, er gennemsnittet af antal anmeldte butikstyverier pr. 1000 indbyggere på 5,3 for storbykommunerne, mens det til sammenligning var på 1,4 for oplandskommunerne. Gennemsnittet i antal anmeldte indbrud var også det højeste blandt storbykommunerne, hvis man sammenligner med de øvrige kommunetyper. 

Fakta om SMVdanmarks temaanalyse

Selvom der de seneste 20 år har været et fald i antallet af butikstyverier og indbrud, har der særligt ift. førstnævnte været en markant stigning i 2022. Antallet af butikstyverier fra 2021-2022 er mere præcist steget med 27 procent. Særligt storbykommunerne har været hårdt ramt af den udvikling, hvor de i samme periode oplevede en stigning på hele 48 procent. Først og fremmest fjerner et tyveri fokus fra driften i virksomheden. Det kan være en tidskrævende affære at snakke med både politi og forsikring. Derudover kan tyveri og indbrud resulterer i mistet produktionskapacitet, betaling af selvrisiko og genanskaffelse af produktionsapparat i virksomheden eller varer i butikken. 

Lasse Lundqvist

Konsulent

tlf +45 41 29 20 09 Læs mere om Lasse Lundqvist

Gustav Vind Rasmussen

Juniorkonsulent

tlf +45 33 93 20 00 Læs mere om Gustav Vind Rasmussen

Bilag