Tredobling i antallet af rumænere på det danske arbejdsmarked

Rumænske medarbejdere bidrager i væsentligt omfang til dansk økonomi og velstand, men det bliver sværere at tiltrække rumænere fremadrettet på grund af den demografiske udvikling i Rumænien.

Dato: 15. april 2024

Ifølge en ny analyse foretaget af SMVdanmark, på baggrund af tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, er antallet af rumænere på det danske arbejdsmarked tredoblet i løbet af 10 år fra 2013 til 2023 fra cirka 15.500 personer til ca. 46.100. Rumænske arbejdstagere har derfor en væsentlig andel i den danske beskæftigelsesfremgang. Men en dalende fertilitetsrate og færre i den erhvervsaktive alder i Rumænien gør det meget usikkert, om rumænerne fremadrettet kan være med til at bidrage til de medarbejdere, som danske virksomheder har brug for.

Hovedpointer fra undersøgelsen

  • Ved begyndelsen af 2024 befandt ca. 46.000 rumænske arbejdstagere sig på det danske arbejdsmarked. Det er en tredobling i løbet af 10 år.
  • Den gennemsnitlige rumænske fertilitetsrate lå på 1,68 for perioden 2013-21, hvilket er en del lavere end de 2,1, der skal til for at fastholde det nuværende befolkningstal i Rumænien.
  • Antallet af rumænere i alderen 15-65 år forventes at falde frem mod år 2070.

Flere rumænere på det danske arbejdsmarked

Lønmodtagerbeskæftigelsen har løbende slået rekorder herhjemme de senere år og trodset mange økonomers dystre forudsigelser for arbejdsmarkedet og dansk økonomi generelt. De stærke beskæftigelsestal er med rette blevet koblet sammen med bl.a. de ikke-vestlige indvandreres og efterkommeres indtog på arbejdsmarkedet i langt større omfang, end vi har været vidne til tidligere, og at flere seniorer bliver længere i arbejde.

Men mindst lige så afgørende for dansk økonomi har været stigningen på knap 200.000 internationale arbejdstagere i perioden fra 2013 til 2023. Dels holder de hånden under dansk beskæftigelse og, som bl.a. Finansministeriet har konkluderet, er de også at takke for en stor del af det finanspolitiske råderum i dansk økonomi frem mod 2030.

Blandt den store gruppe af internationale arbejdstagere er det værd at hæfte sig ved det antal, der er kommet fra Rumænien. Som det fremgår af figur 1, så er antallet af rumænere på det danske arbejdsmarked blevet tredoblet i løbet af de seneste 10 år fra cirka 15.000 personer til 46.000 i 2023. Rumænere udgør dermed en betragtelig andel af de internationale medarbejdere på det danske arbejdsmarked.

Rumæniens demografiske udfordringer

Som i så mange andre østeuropæiske lande har Rumænien oplevet store demografiske udfordringer siden kommunismens kollaps med en dalende fertilitetsrate og færre personer i den erhvervsaktive alder. Som det fremgår af figur 2 er den rumænske fertilitet langt under det niveau på cirka 2,1, der skal til at fastholde det nuværende befolkningstal i Rumænien.

Derudover, som det fremgår af figur 3, forventes antallet af rumænere i alderen 15-65 år at falde fra knap 11,1 millioner personer i 2023 til cirka 7,8 millioner personer i år 2070. Udviklingen hænger til dels sammen med det store antal rumænere, som er taget til andre EU-lande, men hovedårsagen er den lave og dalende fertilitet, som er illustreret i figur 2.

Konklusion og politikforslag

Antallet af rumænere på det danske arbejdsmarked er blevet tredoblet i løbet af de seneste 10 år fra cirka 15.500 personer til cirka 46.000 ved begyndelsen af 2024. Rumænere udgør dermed en stor andel af de udenlandske arbejdstagere i Danmark.

Men som i så mange andre østeuropæiske lande har Rumænien oplevet store demografiske udfordringer siden kommunismens kollaps med en dalende fertilitetsrate og færre personer i den erhvervsaktive alder. Så vi kan ikke forvente, at Rumænien og andre østeuropæiske lande fremover i samme omfang vil kunne bidrage med de medarbejdere, som dansk erhvervsliv har brug for.

Derfor er det vigtigt, at regeringen og Folketinget fastholder et generelt fokus på at understøtte rekruttering udenfor landets grænser og på at fjerne de bureaukratiske benspænd, som gør det unødigt svært for små og mellemstore virksomheder at rekruttere internationale medarbejdere. Derudover er der behov for et fortsat politisk fokus på at øge arbejdsudbuddet via reformer af dansk økonomi, for vi kan ikke vide os sikre på, at rumænere og andre østeuropæiske arbejdstagere vil blive ved med at holde en hånd under det danske arbejdsmarked. 

Alexander Søndergaard

Underdirektør – politik & analyse

tlf +45 54 34 57 00 Læs mere om Alexander Søndergaard