Virksomhederne betalte rekordmeget for deres indlån i 1. kvartal 2022

På trods af udsigten til generelt stigende rente, betaler de danske virksomheder fortsat rekordhøje negative renter for at have penge stående i banken. I 1. kvartal i år betalte virksomhederne samlet set 780 mio. kr.

Den effektive rentesats for ikke-finasielle selskaber har været negativ siden 2015, mens de personligt ejede virksomheder gennemsnitligt har betalt negative renter af deres indlån siden 2019. 

I 1. kvartal af 2022 lå den gennemsnitlige rentesats for erhvervsindlån på ca. 0,7 pct. for selskaber og 0,6 for personligt ejede virksomheder.

I 1. kvartal af 2022 endte de danske virksomheder med at betale samlet set 780 mio. kr. i negative renter. Siden 1. kvartal 2017 har det samlet set været en udgift for de danske virksomheder at have penge stående i banken.

Dansk økonomi er aktuelt i en unik situation historisk set, hvor der samtidig er rekordhøj inflation og rekordlave renter. 

Udgifterne til betaling af negative renter er særligt steget i de senere år.

I 1. kvartal 2021 betale erhvervslivet samlet set ca. 500 mio. kr. for indlån, mens tallet som nævnt var på godt 780 mio. kr. for 1. kvartal i år. Det svarer til en stigning på 56 pct. på ét år. 

Dette skal ses i lyset af, at virksomhedernes samlede indlån i samme periode er faldet med ca. 2 mia. kr. fra 1362 mia. kr. til 1360 mia. kr. svarende til et fald på 0,15 pct. 

Det forventes, at de danske banker inden for den nærmeste fremtid vil ophøre med at opkræve negative renter, som en reaktion på forventede rentestigninger fra Den Europæiske Centralbank og Nationalbanken.  Det vil isoleret set give en milliardbesparelse for virksomhederne med udgangspunkt i de nuværende niveauer for indlån og den nuværende rentesats. Besparelsen modvirkes selvfølgelig af de stigende renter på udlån til erhvervslivet.

Der er dog endnu ikke konkrete meldinger fra de danske banker ift. at fjerne de negative renter. Det forventes, at erhvervslivets indlån vil vokse i juni idet SKAT forventes at tvangsudbetale 36 mia. kr. fra virksomhedernes skattekonti, hvor der ikke opkræves negative renter. På den baggrund må det forventes, at erhvervslivets betaling af negative renter vil stige i de kommende måneder.

Kasper Munk Rasmussen

Chefkonsulent

mobil 61 96 39 80 Læs mere om Kasper Munk Rasmussen