Virksomhederne skal betale mere end 80 mia. kr. tilbage til staten over det næste år

En del virksomheder kan komme i risiko for konkurs, hvis regningen efter corona skal betales tilbage i løbet af kort tid. For at understøtte dansk erhvervsliv og sikre den nødvendige likviditet – og dermed undgå konkurser – har Folketinget givet virksomheder mulighed for at udskyde betaling af A-skat, moms og AM-bidrag samt givet mulighed for at tage lån til betaling af skat. Det har været initiativer, der er vedtaget med det udgangspunkt at undgå at ellers sunde virksomheder må dreje nøglen om som følge af corona-nedlukninger, restriktioner mv.

Der er dels tale om 38 mia. kr. i låneordninger og 57 mia. kr. i udskudte skattebetalinger, i alt 95 mia. kr. Af disse udeståender forfalder 85 mia. kr. til betaling frem mod juni 2022.

Det største likviditetsmæssige dræn sker i september 2021 og januar 2022, hvor udskudt skat for hhv. april og maj 2021 forfalder. Der er tale om en ekstra skattebetaling på 28 mia. kr. i september 2021 og på 27 mia. kr. i januar 2022.

Særlig betalingen i september 2021 kan være problematisk for mange virksomheder, da den falder relativt kort tid efter, at mange virksomheder har fået mulighed for at genåbne, og samtidig falder samtidig med en række ordinære skattebetalinger, eksempelvis halvårsbetaling af moms for 1. halvår af 2021.

Virksomhederne skal således betale 85 mia. kr. mere ind til staten over det næste år – fra juni 2021 til juni 2022 - end de normalt ville gøre. Dette skal ses i lyset af, at mange virksomheder ikke har haft tilstrækkelig med tid til at genopbygge likviditeten efter coronakrisens nedlukninger og restriktioner. Eksempelvis har restauranter og caféer først haft mulighed for at genoptage den indendørs servering pr. 6 maj 2021. 

Som det fremgår af næste figur, står virksomheder i Region Hovedstaden og Midtjylland for ca. halvdelen af de lånte beløb.

Som det fremgår af næste figur, så har de største lånebeløb været udbetalt til virksomheder indenfor handel, industri, byggeri samt vidensservice. I forhold til branchens størrelse er det dog hoteller og restauranter, der i størst udstrækning har benyttet låneordningerne.

Konklusion og politikforslag

En fastholdelse af fristerne for betaling af 85 mia. kr. i gæld vil med al sandsynlighed øge antallet af konkurser hos ellers sunde virksomheder. Dette er uhensigtsmæssigt, når ordningen netop er indrettet som en del af kriseberedskabet under corona-pandemien. SMVdanmark foreslår, at SKAT forestår en løbende tilbagebetaling over mindst 5 år, samtidig med, at virksomhederne fortsat frivilligt kan vælge at indbetale tidligere.

Kasper Munk Rasmussen

Chefkonsulent

mobil 61 96 39 80 Læs mere om Kasper Munk Rasmussen