HIF’er vil profilere sig bredere

HIF’erne gør sig klar til en fremtid med et bredere fundament og signalerer med navne som SMVherning, SMVsilkeborg, SMVbornholm og SMVaalborg, at de er til for alle slags SMV’er.

For at styrke den lokale medlemsrekruttering er flere af landets Håndværker- og Industriforeninger i proces med at skifte navn. Indtil videre har det ført til navneskifte på Bornholm, i Aalborg, Silkeborg og senest Herning, hvor Håndværker- og Industriforeningerne har sat SMV-begrebet ind i navnet for netop at vise, at de favner bredere.

”SMV-begrebet er nu blevet alment accepteret og at de nu hedder SMVherning, SMVsilkeborg, SMVbornholm og SMVaalborg viser, at de gerne favner bredere,” siger Thomas Birger Hansen, der er foreningskonsulent i SMVdanmark.

Han fortæller, at mange af de lokale foreninger allerede er rigtig gode til at rekruttere bredere, men at navnet vil gøre det nemmere for andre typer af virksomheder end de traditionelle håndværks- og industrivirksomheder at se sig selv i sammenhængen.

”Det er klart, at der er megen historie forbundet med de oprindelige navne, men det handler jo om at ruste sig til fremtiden, hvor de fællesskaber vi har - og kan finde fornuft i - breder sig over faggrænser. Hvorfor skulle man som håndværker ikke kunne finde fodslag med en af de lokale it-virksomheder, som på grund af sin størrelse bokser med nogle af de samme udfordringer med offentlige udbud og administrative byrder og som måske har en anden tilgang til at løse dem,” siger han og understreger, at der vil være mange indsatsområder at gøre fælles front på.

”Det vigtige er, at vi kommer til at stå stærkt lokalt og på landsplan – og det understøttes af at få SMV-begrebet ind i navnet, så man kan se, at vi er for alle slags SMV’er – og er de eneste, der udelukkende varetager SMV’ernes sag,” siger Thomas Birger Hansen.