SMV er fremtiden - SMVaalborg & SMVsilkeborg har taget stafetten

Flere foreninger i Danmarks største lokale arbejdsgivernetværk, Håndværker og Industriforeningerne, overvejer navneskift - og SMVaalborg og SMVsilkeborg er allerede godt i gang.

I Aalborg afholder de ekstraordinær generalforsamling den 30. januar, hvor eneste punkt på dagsordenen er navneskift, så foreningen i fremtiden hedder SMVaalborg.

I Silkeborg afholdt de ekstraordinær generalforsamling i december, hvor det fremsatte navneforslag SMVsilkeborg blev enstemmigt vedtaget. Generalforsamlingen vedtog ligeledes binavnene “Silkeborg Håndværkerforening” og “Silkeborg Håndværkerforening af 1863”. Den endelige afstemning sker dog først på foreningernes ordinære generalforsamling, som afholdes den 11. april 2019.

 

Håndværkerforeningerne skal tilpasse sig fremtiden

Ejner Husted, der er formand i Silkeborg siger, ”håndværkerforeningerne skal tilpasse sig både nutid og fremtid. Hvis vi skal gøre os forhåbning om at udvikle os, og derved styrke Danmarks stærkeste lokale arbejdsgiverfællesskab skal vi forandre vores foreninger og tilpasse os lokalt – det skal sikre vores fortsatte legitimitet og ikke mindst vores økonomi på lang sigt”.

Svend Aage Suhr, formand i Aalborg, fortsætter ”gruppen af selvstændige erhvervsdrivende dækker i dag, en række nye virksomhedstyper, der har lige så stort et behov for at kunne trække på en forening som SMVaalborg, som et etableret byggefirma med 50 medarbejdere. Vi er den forening i Aalborg, som lokalt kæmper for, at de små og mellemstore virksomheder bliver hørt, når det gælder arbejdsvilkår og rammebetingelser, konkurrencevilkår og overlevelse.…”

 

Derfor identificerer vi os med begrebet SMV

Motivationen for navneskiftene for Svend Aage, Ejner og deres og bestyrelser indeholder tre overordnede punkter:

Vi har ændret navn, da vi ønsker at favne en bredere gruppe af små og mellemstore virksomheder – også dem, der ikke ser sig selv som traditionelle håndværksvirksomheder. Det gamle navn havde en lidt gammeldags klang, så da vores hovederhvervsorganisation, SMVdanmark, ændrede navn fra Håndværksrådet til SMVdanmark i 2017, gik vi så småt i gang med processen.

Den 29. november fyldte foreningen 170 år, og vi er i gang med at planlægge en større medlemskampagne i samarbejde med SMVdanmark. Så derfor tænkte vi, at det ville være et godt tidspunkt at skifte navn.

Vi håber at kunne tiltrække yngre håndværksmestre og tiltrække virksomheder fra andre brancher. De sidste 10-15 år er der opstået mange nye virksomheder – eksempelvis inden for IT-branchen. Mange er iværksættere, der har etableret sig, fordi de brænder for deres fag og har en original idé.  De har ikke nødvendigvis en solid viden om arbejdsmarkedet og om erhvervslovgivning. Den viden kan SMVaalborg, med SMVdanmark som hovedorganisation, hjælpe dem med.

Vi bor i Aalborg og vil gerne have, at navnet har et lokalt islæt. I dag er håndværksfagene og de virksomheder, de præger, en meget bred gruppe med vidt forskellige udfordringer, men de har det til fælles, at de stort set alle er en SMV. Det er desuden min erfaring, at flere kender til SMV-begrebet i dag, end de gjorde for 10 år siden, så flere ved godt, hvad forkortelsen står for.

Det er vigtigt, at man som SMV har en forening med ligesindede, der kan tale SMV’ernes sag. Vi kæmper for de bedst mulige arbejdsvilkår og rammebetingelser for små og mellemstore virksomheder og for at få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse. De udfordringer, vi ikke kan klare lokalt i SMVaalborg, får vi hjælp til af vores hovederhvervsorganisation SMVdanmark. Med SMVaalborg har vi et lokalt og attraktivt samlingspunkt for Aalborgs SMV’ere.

Hvorfor har I ændret navn?

Vi har ændret navn, da vi ønsker at favne en bredere gruppe af små og mellemstore virksomheder – også dem, der ikke ser sig selv som traditionelle håndværksvirksomheder. Det gamle navn havde en lidt gammeldags klang, så da vores hovederhvervsorganisation, SMVdanmark, ændrede navn fra Håndværksrådet til SMVdanmark i 2017, gik vi så småt i gang med processen.

Hvorfor har I ændret navn netop nu?

Den 29. november fyldte foreningen 170 år, og vi er i gang med at planlægge en større medlemskampagne i samarbejde med SMVdanmark. Så derfor tænkte vi, at det ville være et godt tidspunkt at skifte navn.

Hvad håber I at opnå med det nye navn?

Vi håber at kunne tiltrække yngre håndværksmestre og tiltrække virksomheder fra andre brancher. De sidste 10-15 år er der opstået mange nye virksomheder – eksempelvis inden for IT-branchen. Mange er iværksættere, der har etableret sig, fordi de brænder for deres fag og har en original idé.  De har ikke nødvendigvis en solid viden om arbejdsmarkedet og om erhvervslovgivning. Den viden kan SMVaalborg, med SMVdanmark som hovedorganisation, hjælpe dem med.

Hvorfor har I valgt navnet SMVaalborg?

Vi bor i Aalborg og vil gerne have, at navnet har et lokalt islæt. I dag er håndværksfagene og de virksomheder, de præger, en meget bred gruppe med vidt forskellige udfordringer, men de har det til fælles, at de stort set alle er en SMV. Det er desuden min erfaring, at flere kender til SMV-begrebet i dag, end de gjorde for 10 år siden, så flere ved godt, hvad forkortelsen står for.

Hvorfor er det vigtigt, at SMV’erne står sammen?

Det er vigtigt, at man som SMV har en forening med ligesindede, der kan tale SMV’ernes sag. Vi kæmper for de bedst mulige arbejdsvilkår og rammebetingelser for små og mellemstore virksomheder og for at få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse. De udfordringer, vi ikke kan klare lokalt i SMVaalborg, får vi hjælp til af vores hovederhvervsorganisation SMVdanmark. Med SMVaalborg har vi et lokalt og attraktivt samlingspunkt for Aalborgs SMV’ere.

Vi vil lykkes

”Vi ved, at fx. de små iværksættervirksomheder prioriterer netværksopdyrkning som et forretningsmæssigt springbræt meget højt. Derfor er det i endnu højere grad vigtigt, at SMVaalborg bliver et mødested for arrangementer, som på én gang formidler oplevelser, ny viden og socialt samvær. SMVaalborg føler en forpligtelse – også over for samfundet – til at varetage vore opgaver på et nutidigt grundlag”, siger formand Svend Aage Suhr.

Ejner Husted afslutter ”Det korte og det lange er, at vi vil kalde os det vi allerede er i erhvervslivet og i den politiske verden. Vi ønsker at lykkes med vores forening – dvs. at sikre og videreføre det stolte grundlag som vores forgængere etablerede. Det kræver, at vi tiltrækker endnu flere lokale medlemmer, og samtidig fremstår moderne og fremtidstilpassede”.