Autoudvalget

Autoudvalget er ansvarlig for de autopolitiske sager i SMVdanmark.

Udvalget består af repræsentanter fra Dansk Bilbrancheråd, Sammenslutningen af Køretøjsbyggere og Autooprettere i Danmark (SKAD), Dansk Autogenbrug (DAG), Dansk Bilforhandler Union (DBFU) og AUTIG.

Udvalget definerer og drøfter emner og politiske sager af relevans for autobranchen i Danmark. Der er ud over drøftelser af lovforslag særligt fokus på konkurrenceforhold, herunder virksomhedernes forhold til forsikringsselskaberne. Udvalget fastlægger SMVdanmarks autopolitik i respekt for den overordnede politiske linje fastlagt af SMVdanmarks bestyrelse.

Udvalget mødes 4 gange årligt og i øvrigt efter behov.

Autoudvalgets medlemmer

  • Formand for udvalget: Automekanikermester Henrik Pedersen, Dansk Bilbrancheråd
  • Næstformand for udvalget: Direktør Robert Hansen, Dansk Bilforhandler Union (DBFU)
  • Direktør Mads Engberg, AUTIG
  • Direktør Kent Buchberg, SKAD
  • Direktør Adam Pade, Dansk Autogenbrug
  • Direktør Jørgen Bomberg, Dansk Bilforhandler Union (DBFU)
  • Direktør Erik S. Rasmussen, Dansk Bilbrancheråd
  • Direktør Thomas Krebs, SKAD
  • Automekanikermester Søren Lillevang Lundfold, Dansk Autogenbrug