Virksomheder

Et medlemskab af SMVdanmark giver dig mange fordele. Først og fremmest betyder det, at din virksomhed er med i et fællesskab med andre små og mellemstore virksomheder, og at der er nogen, der taler din sag.

Vil du være direkte medlem af SMVdanmark?

Virksomheder kan være direkte medlem af SMVdanmark. Vores direkte medlemmer udgør en vigtig del af vores medlemsskare på linje med foreninger og brancheorganisationer.

Branchefællesskaber og netværk

De direkte medlemmer deltager aktivt i branchefællesskaber og netværk, og har deres egen styregruppe og formand. 

Årsmøde

En gang om året samles de direkte medlemmer på årsmødet for at drøfte aktuelle politiske problemstilinger og vælge medlemmer til SMVdanmarks repræsentantskab. Årsmødet er også et velbesøgt netværksmøde.

Vil du være medlem?

Læs mere om medlemskab her

Nyhedsbrev for direkte medlemmer

Nyhedsbrev til direkte medlemmer af SMVdanmark. 

SMVdanmark udsender ca. hver anden uge et nyhedsbrev til alle direkte medlemmer, dvs. virksomheder, der ikke er medlem af SMVdanmark via en brancheorganisation eller en lokal arbejdsgiverorganisation, men gennem direkte medlemskab.

Tilmeld dig her (forudsætter medlemskab og at du er oprettet som bruger)