Hvordan bliver byggepladsen mere effektiv i fremtiden?

Hvorfor præges så mange byggerier af dårlig planlægning, ineffektivitet og svingende kvalitet? Kom og deltag i den diskussion på et gå hjem-møde den 31. oktober arrangeret af Danske Malermestre.

Hvorfor præges så mange byggerier af dårlig planlægning, ineffektivitet og svingende kvalitet? Er gensidig respekt, fælles kvalitetsbevidsthed og ansvarsfølelse nøglen til en bedre byggeproces? Og hvordan kan digitalisering og innovation bidrage? Sådan lyder blot nogle af de spørgsmål, som en række førende kapaciteter fra blandt andet Værdibyg og MT Højgaard diskuterer på ”gå-hjem-mødet” 31. oktober.

 

Mange byggeprojekter præges af dårlig planlægning og ineffektivitet. Det får ikke kun budgetterne til at skride, men påvirker i høj grad også kvaliteten af det enkelte byggeri.

 

For at slå til lyd for bedre tidsstyring, øget samarbejde og gensidig respekt inviterer en af SMVdanmarks brancheorganisationer, Danske Malermestre, til gratis ”gå-hjem-møde”.

 

”Vi hører ofte beretninger fra vores medlemmer om deres oplevelser med dårlig planlægning og manglende fælles ansvarsfølelse på byggepladsen. Der er i den grad brug for at adressere disse udfordringer, så vi fremover kan blive skarpere til at håndtere dem gennem bedre tidsstyring, optimeret samarbejde og nye teknologier”, fortæller Ole Draborg, der er direktør hos Danske Malermestre.

 

Gensidig respekt er nøglen

En række af byggeriets førende kapaciteter vil deltage på ”gå-hjem-mødet” og fortælle om de muligheder og udfordringer, som præger byggepladserne.

 

Blandt oplægsholderne er Rolf Simonsen, der er sekretariatsleder hos Værdibyg. Ifølge ham er det vigtigt, at parterne afstemmer forventningerne til byggeprojektet, både i forbindelse med opstart såvel som undervejs i processen. På den måde bliver det tydeligt, hvor grænsefladerne er, og hvordan der kan skabes bedst mulig synergi.

 

- Samarbejdet i byggeprojekterne styrkes gennem parternes gensidige forståelse for hinandens arbejde. Det gælder både mellem fagene på byggepladsen, men også mellem bygherre, rådgivere og entreprenørerne. Jo større indblik, man har i de andres verden, jo bedre kan man hjælpe hinanden, så man i fællesskab kan yde det optimale. Det behøver ikke koste ekstra kræfter, men det giver meget energi, når man får tingene til at fungere.

 

Det pointerer Rolf Simonsen, som også får selskab af oplægsholder Mikkel Lieberkind, der er konsulent i VDC-divisionen hos bygge- og anlægsvirksomheden MT Højgaard. Han beskæftiger sig med effektivisering af byggeprocesser gennem anvendelse af nye teknologier som droner, Reality Capture, Data Analytics, cloudløsninger og Virtuel Reality.

 

”Vi” frem for ”dem og os”

Ifølge konsulent Mette Thorkildsen fra Factor 3, der også vil bidrage med indlæg ved arrangementet, er der generelt behov for at etablere en fælles ansvarsfølelse på byggepladsen:  

 

- Vi skal skabe lysten og forståelsen for samarbejde, så vi sammen opnår de bedste resultater internt såvel som eksternt i byggevirksomhederne. Vi skal tænke ”vi” frem for kortsigtede enkeltstående gevinster, hvor vi tænker ”dem og os”. Det betyder også, at vi skal åbne op for et nyt paradigme, hvor vi i højere grad tænker og handler sammen på mange flere områder.

 

Hvor & Hvornår?

Gå-hjem-mødet finder sted onsdag 31. oktober klokken 15.30-18.00
Scandic Glostrup
Roskildevej 550
2605 Brøndby

 

 

Tilmelding

Du kan tilmelde dig ved at sende en mail til: aarhus@malermestre.dk senest den 23. oktober 2018. Deltagelse er gratis – men ved udeblivelse koster det et gebyr på 300 kr.