20 ekstra millioner kroner til digitalisering

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse sender nu 20 mio. kr. ekstra efter di-gitaliseringsprojekter i små og mellemstore virksomheder.

Datoen for SMV:Digitals åbning af forårets tilskudspulje er rykket fra d. 6. april til d. 20. april. Med ekstra 20 mio. kr. vil der være knap 30 mio. kr. til rådighed til i omegnen af 290 virksomheder, som hver især kan søge 100.000 kr.

SMV:Digitals tilskudsordning som ekstra Coronahjælp

I lyset af Coronakrisen har Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse fremrykket en ekstra bevilling til SMV:Digital på 20 mio. kr., som ellers var tænkt først, at skulle udmøntes til efteråret.

Hvem kan deltage i SMV:Digital?

Grundet fremrykningen er det ikke muligt at organisere og tilrettelægge de workshops, som indgår i tilsagn om tilskud på 25.000 kr. Derfor er der umiddelbart kun adgang til tilskud på 100.000 kr., som kan søges af SMV’er i hele landet med 3-249 ansatte og på tværs af alle brancher.

Tilskud udgør 50 procent af rådgiveromkostningen

Som udgangspunkt vil et givent projekts rådgiveromkostning udgøre 200.000 kr., hvoraf der ydes tilskud på 50 pct. svarende til tilskudsloftet på de 100.000 kr. Ender et projekt med at koste fx 50.000 kr., vil tilskuddet således udgøre 25.000 kr. – også selvom der er opnået tilsagn om 100.000 kr.

Bemærk, at tilskudsbeløbet først kommer til udbetaling, når projektet er gennemført.

Find vejledning og rådgivere på SMVdigital.dk

På SMV:Digitals hjemmeside findes detaljeret information om tilskudsordningen, ligesom der findes kontaktinformationer til navngivne vejledere i alle erhvervshuse for yderligere viden og information.

Du finder også en liste over private rådgivere, som SMV:Digital har forhåndsgodkendt. Rådgiverne er bekendt med, at tilskudsordningen er etableret mhp. at understøtte digitalisering i såvel små som mellemstore virksomheder med 3-249 ansatte, ligesom de bør være bekendt med, hvordan både små og større projekter kan håndteres i denne brede målgruppe.

Webinar om den gode ansøgning

Erhvervshus Midtjylland har gennemført webinarer om, hvordan en effektfuld ansøgning kan skrues sammen – og lagt denne optagelse på deres hjemmeside, som alle kan tilgå.

Dit udbytte

Tilskuddet anvendes til køb af rådgivning, som fx kan være om afklaring af digitale muligheder; om udvikling af business cases; om implementering af nye teknologier og e-handelsløsninger og/eller om it-sikkerhed/cybertrusler.

Læs mere detaljeret om SMV:Digitals tilskudsordning

Læs om SMVdanmarks øvrige digitaliseringstilbud 

Kontakt: lilja@smvdanmark.dk