Kursus i IT-sikkerhed

IT-universitetet tilbyder kurser om cybersikkerhed til små og mellemstore virksomheder.

Vil du have bedre styr på din virksomheds IT-sikkerhed? Så deltag i IT-Universitetets kursus: ”Introduktion til IT-sikkerhed for virksomheder”.

Kurset giver dig de nødvendige redskaber og kompetencer til at sikre din virksomhed mod hacking, ransomware og cyberkriminalitet. Du lærer simpelt hen at stille de rigtige spørgsmål til IT- og cybersikkerhed.

Undervisningen er case-baseret og praktisk anvendelig - med udgangspunkt i deltagernes dagligdag. Du behøver med andre ord ikke at være IT-ekspert for at deltage.

Efter kurset vil du kunne forbedre IT-sikkerheden i din virksomhed med konkrete tiltag.

 

Kursets opbygning

Kurset består af 3 moduler. IT-universitetet anbefaler, at du tager hele forløbet, men det er også muligt at tage modulerne enkeltvis. Hvert modul varer maks. 4,5 timer

 

Modul F1: Forstå cybertruslen og dine risici

Modulet hjælper med at afdække og nuancere dine udfordringer i cyberspace. Kurset gør cyberforsvaret konkret, prioriteret og anvendelsesorienteret.

 

Modul F2: Cloud og Cybersikkerheds-markedet

Vi ser nærmere på services i skyen (cloud computing) og på, hvordan det adskiller sig fra andre leveranceformer med fokus på sikkerhed og tilgængelighed.

 

Modul F3: Krisestyring – før, under og efter et cyberangreb

Vi diskuterer, hvad der sker, når det går galt, og hvordan du forbereder og håndterer det bedst muligt - med udgangspunkt i anonymiserede cases fra virkeligheden.

Efter kurserne kan du:

  • Vurdere din virksomheds risikoprofil

  • Forstå hvad du bør være særligt opmærksom på, når du benytter tjenester i skyen

  • Stille konstruktive spørgsmål og krav internt og overfor eksterne samarbejdspartnere

  • Vurdere om din virksomhed har brug for ekstern hjælp

  • Håndtere cyberangreb på ledelsesniveau

  • Implementere IT-sikkerhedstiltag i virksomheden.

Hvem kan deltage?

Kurset henvender sig til ejere, ledere, projektledere og andre, som i forskellig udstrækning er ansvarlig for virksomhedens drift-stabilitet eller IT-sikkerhed.

 

Tidspunkter:

Modul F1: Onsdag d. 2/10 kl. 12.30-17.00
Modul F2: Torsdag d. 24/10 kl. 8.30-13.00
Modul F3: Tirsdag d. 12/11 kl. 8.30-13.00 

eller

Modul F1: Torsdag d. 7/11 kl. 12.30-17.00
Modul F2: Torsdag d. 21/11 kl. 12.30-17.00
Modul F3: Mandag d. 9/12 kl. 12.30-17.00

 

Undervisningssted:

IT-Universitetet i København
Rued Langgaards Vej 7
2300 København S

 

Pris:

1495,- kr. for et enkelt modul inkl. forplejning.
1995,- kr. for et helt forløb inkl. forplejning.
OBS: Prisen er eksklusiv moms.

 

Tilmelding:

Der er begrænset pladser på kurset, pladserne bliver fordelt efter først-til-mølle-princippet.
Læs mere om kurserne og tilmeld dig på cssme.dk

 

Vil du vide mere?

Du er velkommen til at kontakte projektleder Camilla Zhu på cazh@itu.dk