SMV:Digital - nu med fokus på grønne projekter

Tilskudsordningen SMV:Digital er åbner 3. februar for nye ansøgninger, nu med fokus på grønne digitaliseringstiltag i SMV'er. Du kan søge op til 25.000 kr. Se her, hvordan du søger.

Små og mellemstore virksomheder med ambitioner om at gennemføre en digitalisering kan nu igen søge midler gennem SMV:Digital. Denne gang er prioriteringen dog grønne digitaliseringstiltag, som man kan få op til 25.000 kr. til at købe rådgivning til.  

Ordningen er etableret for at også de små SMV'er kan høste frugterne af digitaliseringens fordele. Det er derfor virksomheder med helt ned til to ansatte, der kan ansøge om tilskuddet. 

Herunder kan du se fakta om SMV:Digital, og hvordan du søger.

Hvem kan søge?

Virksomheder med 2-249 ansatte inden for alle brancher - og som er indstillet på kravet om at deltage i en af de to indledende inspirations- og sparrings-workshop - er berettiget til at søge puljen,

Hvornår kan der søges?

Der kan ansøges fra d. 3. februar. Her er lagt det ”snit” ind, at 0,5 mio. kr. af den aktuelle pulje på 1,5 mio. kr. forhåndsreserveres til 20 ansøgninger fra virksomheder med 2-20 ansatte. Denne forhåndsreservation varer 1 uge, hvorefter tildelingen af midlerne i puljen sker efter ”først-til-mølle-princippet” gældende for hele målgruppen med plads til yderligere 40 ansøgninger. Deadline vil være d. 2. marts. Der kommer en yderligere grøn tilskudsrunde i efteråret, hvor de resterende 2 mio. kr. vil være til rådighed. Derudover vil der i løbet af foråret og efteråret blive åbnet for de ”almindelige” ansøgninger. Alene datoen for den første grønne ansøgningsrunde er pt. kendt.

Workshops - hvor og hvornår

Indholdet på de to workshops vil være enslydende og med fokus på de to temaer: 'Styrkelse af e-handel med en grøn profil' og 'Dataanvendelse til ressourceoptimering af produktionen og vedligehold af produkter'. Læs mere om de to temaer i afsnittet ’Hvad kan der søges til?’

De to Workshops bliver afholdt på:

 • Innovatorium, Birk Centerpark 40, 7400 Herning den 24. marts 
 • VKST, Fulbyvej 15, 4180 Sorø den 2. april  

Hvor stort et tilskud kan der søges?

Der kan søges 25.000 kr. svarende til 50 pct. af et samlet projekt på 50.000 kr.

Hvad kan der søges til?

Der kan søges tilskud inden for to temaer - som der vil blive sat fokus på i de tilhørende workshops:

1: Styrkelse af e-handel med en grøn profil som fx:

 • Opsætning af webshop, der fremmer kunders grønne valg
 • Anvendelse af digitale løsninger til produktbeskrivelse og -sammensætning og visualisering i kundens miljø
 • Digitale løsninger til optimering af logistikløsninger for virksomheder med egen distribution
 • Lagerstyring og samkøring med øvrige IT-systemer mhp. optimering af indkøb og opbevaring

En del af ”bagtæppet” for eksemplerne er, at webhandel kan føre til en masse mere eller mindre unødvendig pakketransport og brug af pap og anden emballage. Kan et websites opsætning ændres fx i retning af, at kunderne vælger ”rigtigt” i første omgang, kan det reducere såvel returtransport som emballageforbrug.

2: Dataanvendelse til ressourceoptimering af produktionen og vedligehold af produkter som fx:

 • Brug af måleudstyr og sensorer til indsamling af data
 • Automatisering baseret på egne opsamlede af data
 • Brug af indsamlede data til at optimere ressourceforbruget eller i vedligeholdelses- og serviceopgaver
 • Visuelt overblik baseret på data om fx, hvad sælger bedst; hvornår og til hvilke kunder - også kaldet ”business intelligence”
 • Anvendelse af 3D-print, kunstig intelligens, mv.

Hvad kan ”dataanvendelse til ressourceoptimering” være i praksis?

Et eksempel er her hentet fra et konkret energispareprojekt, som SMVdanmark deltager i.

7 ud af 10 SMV’er håndterer angiveligt ikke deres energiafgifter korrekt. Nogle betaler ikke de afgifter, de skal, mens andre ikke får den afgiftsrefusion, de har krav på. Her kan ”Dataanvendelse af ressourceforbrugsdata indsamlet via digitale løsninger” - med måleudstyr og sensorer - sikre en korrekt håndtering af disse afgiftsproblemstillinger, og man får et værn mod de massive bøder, som eventuelle ”afgiftssyndere” risikerer at få fra Skat. Derudover resulterer systemet i den rigtige afgiftsrefusion.

Det grønne kommer ind i billedet, fordi det frembragte overblik samtidig giver det nødvendige beslutningsgrundlag for at reducere energiforbruget.

Nævnte projekt rummer eksempler på uforklarligt store energiforbrug uden for alm. arbejds-/åbningstid, ligesom der er eksempler på ventilationsanlæg, der bare ”sluger” energi. Disse overforbrug ville ikke være opdaget uden opsamling af forbrugsdata. Den yderligere gevinst i form af mindre CO2-belastning er noget kunderne i de virksomheder, eksemplerne er hentet fra, konkret sætter pris på. Ifølge virksomhederne selv er kunderne som noget ret nyt begyndt at spørge ind til virksomhedernes klimaaftryk.

Her kan du søge

Du kan ansøge om tilskuddet på www.SMVDigital.dk

Se cases her

Læs her om 'Andre SMV'ers it-erfaringer' - bl.a.  om en række SMV’er, som fortæller om deres grønne digitaliseringstiltag.

Vil du vide mere?

Læs mere om SMVdanmarks tilbud på digitaliseringsområdet her

Henrik Lilja

Chefkonsulent

mobil +45 60 88 89 64 tlf +45 32 63 03 15 Læs mere om Henrik Lilja