Analyse: Optimismen falder blandt SMV'erne

I det sidste kvartal af 2018 tog SMVdanmarks konjunkturbarometer et ordentlig dyk, men det sker fra et højt niveau, så samlet set er der fortsat forventninger til vækst i fremtiden - blot i et lavere tempo.

Foden bliver lettet en smule fra speederen, når det gælder forventningerne til væksten. Baggrunden for faldet i konjunkturbarometret er i høj grad, at virksomhederne har lavere forventninger til Danmarks økonomiske situation end tidligere. Forventningerne til virksomhedernes egen økonomiske situation er fortsat nogenlunde intakt, viser analysen, der bygger på svar fra over 650 virksomheder.

”SMV’ernes investeringslyst tager også et ordentlig dyk, hvilket giver anledning til bekymring, for netop investeringslysten er med til at skabe grobund for væksten og konkurrenceevnen fremadrettet”, siger Lars Magnus Christensen, cheføkonom i SMVdanmark.

 

Virksomheder tilpasser sig markedet

Ordretilliden falder en smule, så tilgangen af opgaver forventes at blive en anelse lavere end vi har oplevet de seneste år, men igen er det værd at faldet sker fra et højt niveau, så der er ingen grund til de store bekymringer.

”Den seneste konjunkturmåling vidner om, at vi fortsat kan se positivt på fremtiden, men samtidig at træerne ikke vokser ind i himlen. Derfor er det også vigtigt at virksomheder får tilpasset sig markedet, hvor tempoet bliver sat en smule ned”, siger Lars Magnus Christensen.

 

Rekordhøj mangel på arbejdskraft

I 2018 var endnu et år, hvor vi kunne notere et rekordhøjt niveau af mangel på kvalificeret arbejdskraft således er antallet af virksomheder, som er begrænset af mangel på kvalificeret arbejdskraft steget med godt 4 pct. point fra 4. kvartal 2017 til 4. kvartal 2018. Samlet er målingen steget ca. 35 pct. point over de seneste 7 år.

”Den alt overskyggende udfordring i 2019 vil være mangel på kvalificeret arbejdskraft, hvor forventninger om stigende lønninger kan føre til produktivitetsfald. Fortsætter udviklingen i samme tanker i 2019, så venter der store udfordringer med at få rekrutteret den nødvendige arbejdskraft”, siger Lars Magnus Christensen.

Hovedpointer fra SMVdanmarks konjunkturanalyse:

SMV’ernes forventninger til Danmarks økonomiske situation er faldet med 25 pct. point siden 4. kvartal 2017
Vurderingen af virksomhedernes økonomiske situation falder med 2 pct. point fra 25 pct. til 23 pct. i dette kvartal.
Investeringslysten falder 9 pct. point fra 12 pct. til 3 pct. i dette kvartal. Sammenlignes der med samme tidspunkt sidste år, var tendensen på 12 pct.
Forventningerne til årets resultat falder med 2 pct. point fra 22 pct. til 20 pct.
Afstanden mellem vurderingen af Danmarks økonomiske situation og virksomhedernes falder med 13 pct. point, hvorfor vurderingen af Danmarks økonomi og vurderingen af virksomhedernes økonomi begge ligger med en tendens på 23 pct.

Vil du vide mere?

Kontakt Lars Magnus Christensen på 41 27 28 38 eller christensen@smvdanmark.dk

Konjunkturanalyse 4. kvartal 2018

Læs også SMVdanmarks konjunkturanalyse for 4. kvartal 2018