Lån og skulderklap til IC-Meter

IC-Meter fik lån på to mio. kr. hos SMVerhvervslån til nye projekter. Udover pengene fik de også bekræftet, at investorerne tror på projekterne.

”Tror långiverne på det, så investerer de også i det. I modsætning til et banklån, har vi nu også fået markedets godkendelse,” siger Göran Wilke.

Han er ejer og direktør i IC-Meter, der er en mindre virksomhed med to fuldtidsansatte, en deltidsansat og fem eksterne konsulenter. Virksomheden har specialiseret sig i at udvikle cloudbaserede løsninger til at fjernmåle bygningers indeklima og energiforbrug. Han har netop lånt 2 mio. kr. via SMVerhvervslån, der er en online platform, hvor virksomheder kan låne penge eller investere i andre virksomheder.

”Rent virksomhedsmæssigt står vi lige nu over for et større temposkifte i virksomheden, hvor vi bevæger os fra mindre projekter i forsknings- og arbejdsmiljøverden til at levere løsninger til bygningers samlede drift. Et skift, der kræver kapital,” siger Göran Wilke.

Aktuelt har virksomheden brug for penge til to nye projekter. Det ene projekt er i samarbejde med COWI, hvor IC-Meter via fjernaflæste målinger skal udvikle en digital mærkningsordning til energiforbrug og indeklima på skoler og i offentlige bygninger. Det andet projekt har fokus på energibesparelser og indeklima i almene boliger. Via målinger vil lejerne kunne følge med i lejlighedens forbrug og indeklima. Lejernes andel af bygningens samlede varmeregning vil også afhænge af, om de har et indeklima, der er sundt for dem selv, bygningen og miljøet. Projektet er støttet af Landsbyggefonden.

Tror långiverne på det, så investerer de også i det. I modsætning til et banklån, har vi nu også fået markedets godkendelse

Göran Wilke

Direktør i IC-meter

Direktør Göran Wilke (t.v.) og partner Kim Gottschalk i IC-Meter har brugt SMVerhvervslån til to nye digitale projekter, der fjernmåler indeklima og energiforbrug i bygninger.
Direktør Göran Wilke (t.v.) og partner Kim Gottschalk i IC-Meter har brugt SMVerhvervslån til to nye digitale projekter, der fjernmåler indeklima og energiforbrug i bygninger. Foto: Heidi Juul Petersen.

Banken foreslog en Business Angel

Som de fleste andre mindre virksomheder, der står med et finansieringsbehov til nye projekter, valgte Göran Wilke at spørge banken om et lån. Men banken afslog.

”Jeg har et godt forhold til min bank, og de er rigtig gode til at håndtere vores daglige drift, men det er en mindre bank. Vi har eksisteret i otte år og har indtil videre haft en stille og rolig vækst. Men nu står vi over for et større gearskifte og har udsigt til at vokse hurtigt. Banken var desværre forbeholden over for vores store digitale satsning,” siger Göran Wilke.

Banken foreslog i stedet, at IC-Meter fandt en investor. Men det afslog Göran Wilke, da han mener, der er for tidligt at invitere en ekstern investor indenfor. Han vil først vise, hvad IC-Meter kan – og de store perspektiver, der er i virksomheden.

”Lige nu skal vi ikke have en investor. Vi kunne sikkert have fundet en Business Angel, der var interesseret i et hurtigt afkast og exit, men det er for risikofyldt og kortsigtet for os. Vi vil vente, til vi har vist markedet potentialerne i vores koncepter med smart fjernmåling og styring af bygningers indeklima og energiforbrug. Når vi kommer dertil, vil vi søge partnerskab med aktører i markedet, der kan inddrage vores koncepter i deres salg og service. Vi er ret gode til at udvikle – andre er bedre til at sælge,” forklarer Göran Wilke.

”Da vores lån var godkendt, blev det lagt på SMVerhvervslåns hjemmeside, hvor långivere kunne stille os spørgsmål om projekterne. Vi kunne sidde og følge med i, at lånene tikkede ind - små som store,” forklarer Göran Wilke, direktør og ejer af IC-Meter.
”Da vores lån var godkendt, blev det lagt på SMVerhvervslåns hjemmeside, hvor långivere kunne stille os spørgsmål om projekterne. Vi kunne sidde og følge med i, at lånene tikkede ind - små som store,” forklarer Göran Wilke, direktør og ejer af IC-Meter. Foto: Heidi Juul Petersen.

Om SMVerhvervslån

SMVerhvervslån er en onlinebaseret crowdlending platform, hvor virksomheder kan låne/investere i andre virksomheder.

Læs mere på SMVerhvervslån.dk