Kun hver femte SMV bruger offentlige erhvervsfremmetilbud

Næsten alle de adspurgte små og mellemstore virksomheder arbejder med udvikling af deres virksomhed, men de spørger i højere grad deres eget netværk til råds end den offentlige erhvervsservice. Det viser en undersøgelse af mere end 700 af SMVdanmarks medlemsvirksomheder.

Hvis man spørger SMV’er, hvor de finder hjælp til udvikling af deres virksomhed, er det oftest i deres eget netværk. Kun 9-11 pct. af SMV’er har brugt offentlige erhvervsfremmetilbud, som eksempelvis den kommunale erhvervsservice og væksthusene, de seneste 5 år.

En del har brugt mere end et tilbud, men samlet set er der kun 21 pct., der har brugt et offentligt erhvervsfremmetilbud de seneste 5 år. Især de helt små virksomheder bruger sjældent vejledningstilbud. Til gengæld har 70 pct. af virksomhederne brugt egne kontakter og netværk.

Alle SMV'er skal kunne bruge tilbuddene

”Det er virkelig ærgerligt, at der ikke er flere SMV’er, der benytter sig af de offentlige erhvervsfremmetilbud, da vi ved, at mange har gavn af dem. SMV’erne udvikler sig, og det er vigtigt, at der kommer flere tilbud målrettet SMV’ernes behov, så de også kan få gavn af den vejledning, vi alle betaler til. Vi ved, at der kommer SMV-rettede forbedringer i erhvervsfremmesystemet med fokus på forretningsudvikling og produktivitet, og ikke kun forkromede internationale vækstplaner. De nye erhvervshuse bliver åbne for alle, og vi håber, at vi kommer til at se flere bruge tilbuddene,” siger SMVdanmarks chefkonsulent Dorte Kulle.

Udvikling af virksomheden er vigtig for næsten alle SMV’er, men det kan være svært for de mindre virksomheder at gennemskue, hvor de kan finde den rette hjælp.

Dorte Kulle

Chefkonsulent i SMVdanmark

Hovedpointer fra SMVdanmarks undersøgelse

70 pct. af SMV’erne har inden for de seneste 5 år brugt egne kontakter og netværk til udvikling i deres virksomhed.
Kun 6 pct. af virksomhederne har ikke haft udvikling i virksomheden de seneste 5 år.
Kun 2 pct. af virksomhederne siger, at de er tilfredse med virksomheden, som den er.

SMV’erne er i udvikling

Undersøgelsen viser, at langt de fleste adspurgte SMV’er har været i gang med at udvikle deres virksomhed de seneste 5 år. Der er således et overraskende stort fokus på udvikling af virksomheden blandt SMV’erne, hvor kun 6 pct. ikke har udviklet sig.

Det er dog stadig de færreste, der benytter sig af de offentlige tilbud om hjælp og sparring, og mange mener ikke, at de offentlige tilbud matcher deres behov. Det er kun 2 pct. af respondenterne, der siger, at de er tilfredse med virksomheden, som den er, og det viser et klart potentiale for udvikling.

Udvikling er svær i de helt små virksomheder

Undersøgelsen viser, at den mest brugte metode til udvikling af sin virksomhed er ved brug af egne kontakter og netværk. Det gælder for virksomheder i alle størrelser, men generelt kan man se, at virksomheder med under 5 ansatte udvikler sig mindst.

”Udvikling af virksomheden er vigtig for næsten alle SMV’er, men det kan være svært for de mindre virksomheder at gennemskue, hvor de kan finde den rette hjælp. Der er ikke nok tilbud, der når ud til SMV’erne og møder deres behov. Der er brug for, at erhvervsfremmetilbud har en høj og ensartet kvalitet i hele landet, og vi håber, at de lokale tilbud og de nye erhvervshuse vil målrettes SMV’ers behov,” siger Dorte Kulle.

En ny hjemmeside med tilbud er ikke nok

Undersøgelsen har også spurgt ind til, om det ville øge brug af vejledning, hvis virksomheden fik et digitalt overblik over relevante tilbud? Her er 26 pct. positive, mens 16 pct. ikke mener, at en hjemmeside ville have nogen som helst indflydelse på deres brug af vejledning. 46 pct. af de adspurgte SMV’er er i tvivl om, hvorvidt en hjemmeside ville øge forbruget af vejledningstilbud.

Erhvervsfremme

Læs SMVdanmarks minianalyse om SMV'ernes brug af erhvervsfremme / juli 2018

Du er også velkommen til at kontakte chefkonsulent Dorte Kulle, tlf. 32 63 03 10, kulle@SMVdanmark.dk