4 ting vi har lært af coronakrisen

Mange små og mellemstore virksomheder, SMV’er, er hårdt ramt af coronakrisen. Her er fire ting, som vi har lært af krisen - indtil videre.

Coronakrisen påvirker mange SMV’er, der lige pludselig står midt i et uforskyldt kaos, der rammer både dem og deres livsgrundlag. Nogle virksomheder blev tvangslukket fra den ene dag til den anden, og andre virksomheder skal pludselig forholde sig til at samarbejde på andre og corona-sikkerhedsmæssige forsvarlige måder. Men kan vi lærer noget af krisen?

Chefkonsulent Palle Brun Nielsen fra Erhvervshus Midtjylland vejleder hver dag små og mellemstore virksomheder og hjælper dem videre med deres konkrete udfordringer.

Her er hans bud på, hvad SMV'erne har lært af krisen.

1) En ny måde at mødes på

“Der er ingen tvivl om, at krisen lærer os at blive bedre til at mødes online. Online møder egner sig også godt til hurtige beslutninger og møder, hvor vi går lige på og hårdt, og man kan mindske en masse tidsspilde ved eksempelvis at undgå lange transporttider. Men digitale møder kan ikke erstatte alle fysiske møder. Vi har også brug for den personlige kontakt, hvor vi kan aflæse hinandens kropssprog - især ved nye bekendtskaber, MUS-samtaler og kritiske, sårbare samtaler, hvor store følelser er på spil. Man kan lidt forenklet sige, at jo mere omfangsrigt et møde er, jo vigtigere er det at mødes fysisk,” forklarer chefkonsulent Palle Brun Nielsen

 

2) Vi er omstillingsparate og kreative

“Langt de fleste virksomheder, vi er i kontakt med, er gode til at tænke proaktivt og kreativt. De er gode til at bevare gejsten, selvom de er i krise og er hurtige til at omstille deres virksomhed. Take away er for eksempel blevet det store hit, men derudover har Danmark også oplevet en kraftig stigning i webshops. Jeg tror, det er en vigtig erfaring at tage med sig fremover”, mener Palle Brun Nielsen. 

 

3) Digitalisering som vækstdriver

”Vi oplever en fortsat stigende interesse for at optimere virksomhederne via øget digitalisering, som rækker længere ud. Vi møder mange virksomheder, som har overskud til at have digital optimering på dagsordenen, selvom de gennemlever en krise. Det omhandler alle processer i virksomhederne, som eksempelvis ordrehåndtering, intern administration, målrettet markedsføring, logistik, og målet er det samme - nemlig øget effektivisering. Mange finder også ud af, at det er godt at kunne håndtere e-handel med kunderne, så man ikke er så afhængige af eksempelvis fysiske butikker,” siger Palle Brun Nielsen.

 

4) Adgang til likviditet er livsnødvendig

“En af de helt store udfordringer for SMV’erne er usikkerheden om adgang til likviditet. En krise af dette omfang viser, at selv velkonsoliderede virksomheder hurtigt bliver udfordret på likviditeten. Jo flere ansatte, jo hurtigere bliver kassen tom. Jeg har endnu ikke hørt om det første tilfælde, hvor SMV’er på jagt efter likviditet har fået et Coronalån baseret på 70 pct. statsgaranti via et pengeinstitut. Forklaringen kan være, at pengeinstitutterne som udgangspunkt ikke kommer med risikovillig kapital. I en krise af dette omfang, hvor budgetteringen på kort og lang sigt er praktisk talt umulig, har pengeinstitutterne det dermed svært, også selvom der kommer en 70 pct. statsgaranti. De erhvervsdrivende er derfor blevet mere bevidste om deres likviditetsberedskab og finansieringsstruktur,” siger Palle Brun Nielsen.

Chefkonsulent Palle Brun Nielsen fra Erhvervshus Midtjylland vejleder mange SMV'er gennem krisen. Du kan også kontakte dit lokale erhvervshus for at få gratis vejledning.
Chefkonsulent Palle Brun Nielsen fra Erhvervshus Midtjylland vejleder mange SMV'er gennem krisen. Du kan også kontakte dit lokale erhvervshus for at få gratis vejledning. Foto: Erhvervshus Midtjylland.

Vil du vide mere?

Har du brug for en samtale om de udfordringer, du har i din virksomhed, så kan du gratis kontakte dit lokale erhvervshus, der kan hjælpe dig videre.

Få mere hjælp i dit regionale erhvervshus: