Jura: Få styr på reglerne for betalingsfrister

Mange små og mellemstore virksomheder, SMV’er, oplever, at deres store kunder kræver helt urimeligt lange betalingsfrister. Læs her, hvad du har krav på ifølge loven.

Forestil dig, at du har indgået en aftale med en stor virksomhed om at udføre en bestemt opgave. Du indkøber materialer, ansætter medarbejdere og udfører arbejdet til punkt og prikke, men når du så skal have din betaling, får du at vide, at du først kan få pengene om 90 dage, for det er de handelsbetingelser, den store virksomhed har. Du undrer dig, for det mener du ikke, at I har aftalt.

 

”Det er desværre ofte et scenarie, vi støder på, når vi rådgiver vores medlemmer, der har de store virksomheder som kunder. De bliver mødt med krav om at vente på deres betaling i 60, 90 eller helt op til 120 dage”, forklarer SMVdanmarks jurist og chefkonsulent, Jeppe Rosenmejer.

 

SMVdanmark, der repræsenterer mere end 18.000 små og mellemstore virksomheder, rådgiver blandt andet medlemsvirksomhederne i, hvilke regler der gælder for eksempelvis betalingsbetingelser.

 

Udgangspunktet er 30 dage!

Men hvilke betalingsfrister gælder? Er det kundens handelsbetingelser eller sælgerens? Og hvad står der i loven?

 

”Har I ikke aftalt nogle betalingsbetingelser, så er betalingsfristen automatisk 30 dage fra det tidspunkt, sælger beder om betaling eller sender en regning. Ønsker du nogle andre betalingsbetingelser, skal du aftale det med din kunde, men betingelserne skal aftales på tidspunktet for aftalens indgåelse for at være gyldige. Så din kunde kan altså ikke bare komme og kræve en længere betalingsfrist bagefter”, siger Jeppe Rosenmejer.

 

Han forklarer, at betalingsfrister på op til 30 dage frit kan aftales af parterne – eksempelvis ved, at der vedlægges et sæt standardbetingelser i forbindelse med aftalens indgåelse. Men han understreger, at ønsker man at indgå en aftale med en betalingsfrist på mere end 30 dage, så SKAL betalingsbetingelserne være udtrykkeligt godkendt af sælger, og betalingsbetingelserne må ikke være urimelige over for sælger.

Betalingsfrister mellem erhvervsdrivende

Hvis der ikke er indgået nogen aftale om betalingsfrist, er udgangspunktet, at betalingsfristen er 30 dage fra det tidspunkt sælger sender en faktura eller kræver betaling.

Hvis der er indgået en aftale om en betalingsfrist på mere end 30 dage, så kræver loven, at betalingsfristen:

  • udtrykkeligt skal være godkendt af sælger og
  • ikke må være urimelig for sælger.

Betalingsfrist på mere end 30 dage

Kunden og sælger kan i udgangspunktet godt aftale en betalingsfrist, der er længere end 30 dage, men det kræver, at det er udtrykkeligt aftalt mellem begge parter, og at aftalen ikke er urimelig over for sælger.

 

”Det er helt afgørende, at du som sælger udtrykkeligt og helt konkret har godkendt betalingsfristen, hvis den er længere end 30 dage. Så det er langt fra nok, at kunden blot henviser til sine betalingsbetingelser på 90 dage i sine standardvilkår på side fem. Betalingsfristen skal fremhæves særskilt, for at den anses for gyldigt aftalt”, forklarer Jeppe Rosenmejer.

 

Han fortæller, at det er kunden, der har bevisbyrden for, at sælger har givet sin udtrykkelige accept. Kan kunden ikke det, så er betalingsfristen 30 dage.

 

SMVdanmark ønsker loven skærpet

Nu kan det måske undre nogle, at betalingsfrister på mere end 30 dage er så udbredt et fænomen. Loven virker jo rimelig enkel og letforståelig, sælgeren skal først udtrykkeligt have accepteret de lange betalingsbetingelser, hvis de skal gælde. Så hvorfor er det egentlig et problem?

 

”Sagen er den, at mange små og mellemstore virksomheder ikke tør at sige fra over for de store kunder eller hive dem i retten af frygt for at miste dem. Så der er ofte tale om en form for frivillig tvang. Vil du have kunden og ordren, jamen, så bliver du også nødt til at acceptere de lange betalingsfrister fra de store kunder – også selvom du slet ikke kendte til dem, da I indgik aftalen”, forklarer Jeppe Rosenmejer og fortsætter:

 

”Så derfor ønsker vi i SMVdanmark en lovændring, så der bliver indført en ufravigelig betalingsfrist på max 30 dage – altså de samme regler, som i dag gælder for de offentlige myndigheder. Det vil hjælpe mange mindre virksomheder, så de ikke bare kan blive tromlet ned af de store virksomheder og deres krav om lange betalingsbetingelser.”

 

Vil du vide mere?

Læs også: Jura: Kort og godt om betalingsfrister

 

Kontakt

Chefkonsulent Jeppe Rosenmejer, rosenmejer@SMVdanmark.dk