Nye tiltag skal styrke SMV’ers konkurrencekraft og eksport

Op mod 1000 små danske virksomheder kan i to nye projekter få støtte til at forbedre deres konkurrencesituation og deres evne til at eksportere.

Erhvervshus Sjælland og Erhvervshus Midtjylland har fået 105 mio. kr. fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse og EU’s Regionalfond til at gennemføre to landsdækkende SMV-rettede projekter, der skal styrke konkurrencekraften og eksportparatheden i op mod 1.000 mindre danske virksomheder.

Det gælder især ejer- og familieledede virksomheder, som har behov for rådgivning til dels at forberede ejer- og generationsskifte, men i det hele taget virksomheder med under 50 ansatte og behov for at professionalisere interne processer, markedsføring og salg, eller at styrke virksomhedernes eksportparathed og forudsætninger for at indgå i internationale værdikæder.

”De mindre virksomheder er helt centrale i dansk erhvervsliv. Vi lægger i Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse stor vægt på, at virksomheder i hele landet oplever god adgang til skræddersyet hjælp til at professionalisere og udvikle deres forretning, bl.a. gennem øget eksport. Det gælder ikke mindst de mindre og ofte ejerledede virksomheder. Derfor er jeg rigtig glad for, at erhvervshusene nu kommer til at stå i spidsen for to stærke indsatser, som jeg forventer mig meget af," siger Jakob Riis, formand for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

 

To gode initiativer

SMVdanmark modtager de to nye initiativer med åbne arme:

”Der er brug for støtte, kvalificeret vejledning og sparring, så de mindre virksomheder i højere grad får mulighed for at kaste sig over udviklingsopgaver som organisationsudvikling, klargøring til ejerskifte eller generationsskifte – og for dem der har mod på det – opstart af en rejse mod internationalisering og eksport. Den mulighed får de med denne indsats,” siger Ane Buch, adm. direktør i SMVdanmark.

Fakta om indsatserne

Projektet ”SMV:Professionalisering” med Erhvervshus Sjælland som operatør gennemføres i et landsdækkende partnerskab med de øvrige erhvervshuse, SMVdanmark og CBS. Projektet støttes med op til 75 mio. kr. De 50 mio. kr. kommer fra EU’s Regionalfond og 25 mio. kr. fra de decentrale erhvervsfremmemidler. Indsatsen giver 600 mindre danske virksomheder med 3 til 50 ansatte adgang til skræddersyet ekstern rådgivning.

Projektet ”Øget eksportparathed i SMV’er” med Erhvervshus Midtjylland som operatør gennemføres i et landsdækkende partnerskab med de øvrige erhvervshuse. Projektet støttes med op til 30 mio. kr., heraf 15 mio. kr. fra EU’s Regionalfond og 15 mio. kr. fra de decentrale erhvervsfremmemidler. Projektet er målrettet virksomheder med 10 til 50 ansatte i alle dele af Danmark, der har begrænset eller ingen eksport – og som ikke er parate til at påbegynde en rejse mod internationalt samarbejde.

Læs mere om Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses to SMV-indsatser her:

Øget eksportparathed i SMV’er

Øget konkurrencekraft i SMV’er