SMVdanmark skaber nyt internationalt netværk

Er du på udkig efter nye eksportmarkeder? Vil du gøre din virksomhed eksportklar? SMVdanmark udbygger samarbejdet med Danish Export og lancerer nyt internationalt netværk, der skal understøtte SMV’ernes eksport. Netværket er åbent for både medlemmer – og ikke-medlemmer.

Nyt internationalt netværk i samarbejde mellem Danish Export og SMVdanmark skal facilitere viden om nye markedsmuligheder og gøre danske SMV’er stærke på eksport.  

”Hvad er eksportvirksomhedernes DNA og hvordan lærer vi af dem, der har det? Hvordan kan man udvikle sig som eksportvirksomhed og hvordan får man hele organisationen med? Men ikke mindst, hvad sker der på de mest interessante eksportmarkeder? Det er vigtige spørgsmål, som danske SMV’er skal finde stærke svar på, hvis de skal blive eksportsuccesser, hvilket rigtig mange har potentialet til. Derfor skaber vi nu et nyt netværk for SMV’er, der kigger ud i verden efter nye markeder.”

Sådan forklarer internationaliseringschef i SMVdanmark, Jens Kvorning, det nye internationale netværk, der som udgangspunkt skal have fire årlige workshops, hvor virksomhederne får mulighed for at arbejde med deres eksport-DNA, samt en studietur til et af de markeder, der giver de danske SMV’er nye muligheder.

SMVdanmarks internationaliseringschef Jens Kvorning står i spidsen for et nyt samarbejde med Eksportforeningen om et Internationalt Netværk for SMV'er, der gerne vil ud på eksportmarkederne.
SMVdanmarks internationaliseringschef Jens Kvorning står i spidsen for et nyt samarbejde med Eksportforeningen om et Internationalt Netværk for SMV'er, der gerne vil ud på eksportmarkederne.
Målet, at skabe kritisk masse på 50 medlemmer, så det bliver muligt at lave sektorrettede studieture og fremstød.

Jens Kvorning

Internationaliseringschef i SMVdanmark

Gode erfaringer skal bredere ud

Netværket bygger videre på erfaringerne fra SMVdanmarks Internationalt Udvalg, men forventes på sigt at få op mod 50 virksomheder som medlemmer på tværs af brancherne. I dag består Internationalt Udvalg 10 af repræsentanter for fem af medlemsorganisationerne, forklarer Jens Kvorning:

”SMVdanmarks internationale udvalg har hidtil fungeret som et forum for videndeling om eksport, sourcing, eksportfinansiering og andet af relevans for  medlemsorganisationer med eksporterende virksomheder. Opgaven har så været at dele den viden med organisationernes medlemmer. Nu vil vi åbne det op for, at medlemsvirksomhederne med eksportfokus selv kan nyde godt af den information og de diskussioner, som kommer i forbindelse med møder og studieture. Målet, at skabe kritisk masse på 50 medlemmer, så det bliver muligt at lave sektorrettede studieture og fremstød,” siger Jens Kvorning, der sammen med Internationalt Udvalg og Danish Export er i gang med at tilrettelægge programmet for 2020.

 

SMV’er kan selv præge dagsordenen

Netværket er åbent for såvel medlemmer af SMVdanmark, som ikke-medlemmer. Det igangsættes med gratis to gå-hjem-møder - et i  Jylland og et på Sjælland, hvor interesserede kan høre nærmere. 

Jens Kvorning understreger, at intet på den lange bane er givet på forhånd og at ildsjæle på eksportområdet kan være med til at sætte dagsordenen for netværkets aktiviteter fremadrettet.

”Netværket skal have fire møder og én studietur til et aktuelt marked om året. Møderne vil fokusere på de behov deltagerne har og have oplæg fra eksterne eksperter og konkrete anvisninger til deltagerne på, hvordan de kan arbejde strategisk med eksport i lige netop deres virksomhed, men derudover vil det afhænge af netværksmedlemmernes interesser,” siger Jens Kvorning.

Internationalt Udvalgs studieture er i de sidste fem år gået til Norditalien, Polen, Storbritannien, Estland og Ukraine. Rejsemålene blev udvalgt efter deltagernes interesser. Det gjaldt f.eks. konsekvenser af Brexit-afstemningen, Polens succes som vækstkomet under krisen, Estland som EU’s mest digitaliserede økonomi og Ukraine, som et af de mest succesfulde sourcing-lande med over 100 danske SMV-etableringer.

Møderne vil have oplæg fra eksterne eksperter og konkrete anvisninger til deltagerne på, hvordan de kan arbejde strategisk med eksport i lige netop deres virksomhed, men derudover vil det afhænge af netværksmedlemmernes interesser

Jens Kvorning

Internationaliseringschef i SMVdanmark

 

Samarbejde med Danish Export udbygges

Internationalt Netværk oprettes i samarbejde med Danish Export i Silkeborg, der er specialiseret i at udvikle og drive danske eksportnetværk - foreløbig 17 af slagsen. SMVdanmark har siden 1992 samarbejdet med Danish Export om enkelte fremstød på så fjerne markeder som Chile, Bangladesh og Indonesien med gode resultater.

Danish Export har godt 600 medlemmer, som primært er mellemstore, men også små og store virksomheder, som alle er eksporterfarne og som arbejder indenfor en bred vifte af brancher.

Ud af SMVdanmarks 18.000 medlemmer eksporterer ca. 1000. Næsten alle er små virksomheder med under 50 ansatte, hvilket gør, at det er svært at skabe den synergi, som opstår, når mindre ressourcestærke og uerfarne virksomheder kommer i netværk med større og meget erfarne eksportvirksomheder. Gennem samarbejdet mellem SMVdanmark og Danish Export vil SMVdanmark kunne hjælpe flere medlemmer bedre og få dem længere i den proces, som det er at blive professionel eksportør. 

Jens Kvorning

Internationaliseringschef

mobil +45 30 59 06 86 tlf +45 32 63 03 17 Læs mere om Jens Kvorning