Verdensmål er mere end klima

FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling er meget mere end klima. Målene omhandler også uddannelse, ligestilling og økonomisk vækst. Læs mere om verdensmålene her og se, om der er nogle, du kunne bidrage til.

Tænker du over, hvor meget strøm du bruger i din virksomhed? Hvor mange lærlinge du tager? Er du opmærksom på, hvor stort et ressourcespild der er i din virksomhed? Kunne det give mening for din virksomhed at gøre mere?

For mange SMV’er er ovenstående overvejelser en helt naturlig del af hverdagen, men de er også en del af de 17 verdensmål for bæredygtig udvikling. De 17 verdensmål blev vedtaget af verdens stats- og regeringsledere i 2015 og skal frem til 2030 sætte en kurs mod en mere bæredygtig udvikling.

”Mange af SMV’erne tager lærlinge, de skaber lokale arbejdspladser og sørger for økonomisk vækst. Det er alt sammen med til at bidrage til de 17 verdensmål og skabe en bæredygtig verden. Men de 17 verdensmål kan også være med til at markedsføre virksomheden som en attraktiv arbejdsplads, udvikle nye forretningsideer og være besparende for SMV’erne. Så det kan være en god idé at se nærmere på dem og overveje, hvilke der er relevante for sin virksomhed,” siger SMVdanmarks direktør Ane Buch.

 

Mere kan gøres fra politisk side

Selvom der er meget, der kan gøres fra virksomhedernes side, er der også nogle lavthængende frugter, som politikerne ikke har plukket endnu. Tiltag, som kunne bidrage til de 17 verdensmål.

”I SMVdanmark savner vi, at der eksempelvis bliver indført en barselsordning for selvstændige, det ville være med til at styrke ligestillingen mellem kønnene og få flere kvinder til at blive selvstændige. Men vi savner også at erhvervsuddannelserne og den cirkulære økonomi bliver opprioriteret. Det ville også være med til at bidrage til verdensmålene,” siger SMVdanmarks direktør Ane Buch.

De 17 verdensmål

1. Afskaf fattigdom

Afskaf fattigdom i alle dens former overalt.

2. Stop sult

Stop sult, opnå fødevaresikkerhed og forbedret ernæring samt fremme bæredygtigt landbrug.

3. Sundhed og trivsel

Sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper.

4. Kvalitetsuddannelse

Sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme alles muligheder for livslang læring.

5. Ligestilling mellem kønnene

Opnå ligestilling mellem kønnene og styrke kvinders og pigers rettigheder og muligheder.

6. Rent vand og sanitet

Sikre at alle har adgang til vand og sanitet, og at dette forvaltes bæredygtigt.

7. Bæredygtig energi

Sikre at alle har adgang til pålidelig, bæredygtig og moderne energi til en overkommelig pris.

8. Anstændige jobs og økonomisk vækst

Fremme vedvarende, inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse samt anstændigt arbejde til alle.

9. Industri, innovation og infrastruktur

Bygge robust infrastruktur, fremme inklusiv og bæredygtig industrialisering og understøtte innovation.

10. Mindre ulighed

Reducer ulighed i og mellem lande

11. Bæredygtige byer og lokalsamfund

Gør byer, lokalsamfund og bosættelser inkluderende, sikre, robuste og bæredygtige.

12. Ansvarligt forbrug og produktion

Sikre bæredygtigt forbrug og produktionsformer.

13. Klimaindsats

Handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser.

14. Livet i havet

Bevare og sikre bæredygtig brug af verdens have og deres ressourcer.

15. Livet på land

Beskytte, genoprette og støtte bæredygtig brug af økosystemer på land, bekæmpe ørkendannelse, standse udpining af jorden og tab af biodiversitet.

16. Fred, retfærdighed og stærke institutioner

Støtte fredelige og inkluderende samfund. Give alle adgang til retssikkerhed og opbygge effektive, ansvarlige og inddragende institutioner på alle niveauer.

17. Partnerskaber for handling

Styrk det globale partnerskab for bæredygtig udvikling og øg midlerne til at nå målene.