Enhedslisten vil skabe bedre forhold for SMV’er

Lovgivning mod lange betalingsfrister, en barselsordning for selvstændige og bedre adgang til offentlige udbud er tre punkter i Enhedslistens erhvervsudspil ”En erhvervspolitik med fokus på de små,” som SMVdanmark gerne ser gennemført i det nye folketing.

Det skal være tryggere og nemmere at være selvstændig erhvervsdrivende, hedder det i Enhedslistens erhvervsudspil, der blev præsenteret i sidste uge. SMVdanmark kunne ikke være mere enig. Udspillet indeholder væsentlige punkter, som SMVdanmark har arbejdet for gennem længere tid. Det gælder ikke mindst lovgivning mod lange betalingsfrister, bedre sociale vilkår for selvstændige – herunder barsel, og bedre adgang for små virksomheder til at byde ind på offentlige udbud, fremhæver Lars Magnus Christensen, der er cheføkonom i SMVdanmark.  

”Enhedslistens erhvervsudspil rummer vigtige områder for de små og mellemstore virksomheder. F.eks. vil Enhedslisten være med til at stramme lovgivningen for betalingsfrister, hvilket jo er et område, vi i SMVdanmark har arbejdet intenst på at få politikerne med på, så store virksomheder ikke bliver ved med at bruge små virksomheder som bank,” siger han og peger dermed på, at Enhedslisten foreslår at muligheden for at aftale sig til mere en 30 dages betalingsfrist fjernes.

 

En barselsordning vil give flere kvindelige selvstændige

Enhedslisten konstaterer i sit udspil, at spørgsmålet om social tryghed for selvstændige er afgørende for, at der skabes flere små selvstændige virksomheder. Derfor foreslås det, at selvstændige i videst mulige omfang sidestilles med lønmodtagere i dagpengesystemet, at ledige, der ønsker at starte egen virksomhed understøttes bedre i beskæftigelsesindsatsen, men ikke mindst at selvstændige kan blive en del af barsel.dk. 

”Det er klart, at mange lønmodtagere ikke tør at springe ud som selvstændige, fordi de er usikre på, hvad der sker hvis de ikke lykkes, eller hvis man som kvinde skulle komme i lykkelige omstændigheder. Derfor har vi i SMVdanmark længe arbejdet for bedre sociale vilkår for selvstændige. At Enhedslisten lægger op til at etablere en barselsordning for selvstændige, er netop vand på vores mølle. For det vil være med til at give den tryghed, der kan være med til at sikre flere kvindelige virksomhedsejere og dermed også en mere balanceret kønsfordeling blandt selvstændige, som vi jo også ønsker,” siger Lars Magnus Christensen, der konstaterer, at der nu er to partier, der har meldt ud, at de vil have en barselsordning for selvstændige.

 

Dofk er begejstrede for barselsordning

Ikke mindst hos dofk, Danmarks organisation for selvstændige frisører og kosmetikere, er der begejstring for Enhedslistens forslag om, at selvstændige kan blive en del af Barsel.dk.

”Det er dejligt at læse, at der nu er et parti i Folketinget der anerkender selvstændige kvinders ønsker om ligestilling på arbejdsmarkedet, når de gerne vil have børn. Det har været dofk’s forslag igennem de sidste mange år, at man blot kunne lade de selvstændige være en del af Barsel.dk. Det vil sikkert medvirke til at flere kvinder vil overveje opstart af selvstændig virksomhed også før de får børn,” siger han.

 

Bedre adgang til offentlige udbud – og mindre bøvl

Under overskriften ”En myndighedskontakt, der fungerer” vil Enhedslisten reducere mængden af administrative byrder og medvirke til at de små virksomheder ikke trækker de korteste strå ved offentlige udbud. Det skal ske ved et offentligt serviceløft, et erhvervsfremmesystem, der i højere grad har aktiviteter, der er målrettet de små, samt at offentlige myndigheder ved udbud følger et opdel eller forklar princip, så udbuddene opdeles i mindre bidder medmindre der er en god forklaring på ikke at gøre det. 

”Der lægges der op til, at små virksomheder skal få adgang til flere af de offentlige udbud, og hvis det er et initiativ, som reelt kan sikre flere udbud i fagentrepriser, så vil det vække begejstring blandt mange små og mellemstore virksomheder,” konstaterer Lars Magnus Christensen, der er glad for det fokus Enhedslisten har på SMV’erne i deres udspil – og at de har meldt ud, at det skal regnes ind i grundlaget for en kommende rød regering.