Fra lønmodtagerkultur til iværksætterland

30 anbefalinger til styrket iværksætteri

 

Iværksættere spiller en nøglerolle i dansk erhvervsliv. De bidrager til at styrke konkurrenceevnen, forbedre omstillingsevnen og erstattet de virksomheder, der træder ud af markedet. Samtidigt yder iværksættervirksomheder et stort bidrag til vækst og velstand. De står for omkring halvdelen af alle nye jobs og på områder med beskæftigelsesvækst, har de en produktivitet, der er 7 pct. højere end deres etablerede konkurrenter, hvilket understreger deres store bidrag til innovation og udvikling.

SMVdanmark mener, at det skal være lettere for iværksættere at starte og drive virksomhed i Danmark. Det skal være lettere for små virksomheder at vokse sig store. Og det skal være lettere for almindelige danskere at investere i fremtidens vækstiværksættere. Det kræver de bedst mulige rammevilkår.

Til inspiration for politikerne på Christiansborg og lokalt har SMVdanmark samlet 30 forslag, der skal understøtte iværksætteriet i Danmark.

Download SMVdanmarks publikation:

Kasper Munk Rasmussen

Uddannelseschef og ansvarlig for iværksætterpolitik

mobil 61 96 39 80 Læs mere om Kasper Munk Rasmussen