Hvem husker SMV’erne?

Valgkampen har budt på en masse velfærdsløfter til borgerne, men hvor pengene skal komme fra ignoreres behændigt af folketingskandidaterne. Men for nu lige at slå det fast: Pengene - og dermed den ønskede velfærd - får vi kun ved at have et stærkt og konkurrencedygtigt erhvervsliv.

I SMVdanmark møder vi hver dag medlemmer, der har svært ved at rekruttere kvalificeret arbejdskraft. Konsekvensen er, at vi går glip af vækst. Vi savner svar på, hvordan det kommende Folketing vil sikre arbejdskraften nu og i fremtiden. Hvordan får vi flere unge på erhvervsuddannelserne, hvad med udenlandsk arbejdskraft, og hvordan vi får flere fra passiv forsørgelse i uddannelse eller i arbejde?

Noget andet er finansieringen af de investeringer, som virksomhederne må gøre for at klare sig lokalt og globalt. Fremtidens store virksomheder er de små. Derfor skal vi have fundet løsninger på manglen på finansiering af især små og mellemstore virksomheders udvikling. Derudover er der behov for god rådgivning til at udvikle forretningen og evt. afsøge nye markeder. I forhold til det sidste viser erfaringen, at med det rette rygstød har SMV’er et stort potentiale. Alligevel er eksportfremme-systemet over årene barberet ned til nærmest ingenting.

Men helt grundlæggende mangler vi anerkendelse af det at være iværksætter og selvstændig. Selvstændige lægger mange timer i deres virksomhed og skaber vækst i det omkringliggende samfund. Alligevel er deres sociale vilkår langt fra dem, vi tilbyder lønmodtagere.

Med de ønsker vi har til samfundets indretning, må vi også spørge os selv, om vi kan være bekendt at overdænge SMV’erne med byrder? Danmark ville være fattigt, hvis vi ikke havde så mange små selvstændige, der skaber liv og arbejdspladser lokalt. Derfor skal byrderne for dem fortsat lettes.

Det er nogle af vores spørgsmål til kandidaterne. I kan lige nå at svare, inden vi skal sætte vores kryds. Kom nu!

 

Kontakt:

Vicedirektør i SMVdanmark, Jakob Brandt: brandt@SMVdanmark | T: +45 24 25 27 27

Kommunikationschef i SMVdanmark, Jon Arskog: arskog@SMVdanmark | T: +45 61 96 39 99

Download pressefoto af Jakob Brandt her.