Karsten Lauritzen (V): Opbakning til erhvervsorganisationer er vigtig

Den tidligere skatteminister fra Venstre, Karsten Lauritzen, mener, at samarbejdet med erhvervsorganisationerne er vigtigt og opfordrer SMV’erne til at bakke op om SMVdanmarks arbejde. Han opfordrer også til, at virksomhedsledere selv træder frem med holdninger og løsninger til de erhvervspolitiske udfordringer.

Akut mangel på kvalificeret arbejdskraft, finansiering til SMV’er i landdistrikter, administrativt bøvl, arveafgift og spørgsmålet om man betaler den rigtige skat på den nemmest mulige måde, det er erhvervspolitiske udfordringer, der optager den tidligere skatteminister fra Venstre, Karsten Lauritzen.

”Jeg mener i den grad, at der stadig er behov for, at arbejde for bedre vilkår for de danske SMV’er - ikke mindst i lyset af den nye socialdemokratiske regering, der er mere interesseret i at fordele kagen end at gøre den større. Der har vi behov for at insistere på et bredere samarbejde om at skabe vækst, velstand og job,” siger han til SMVdanmarks nyhedsbrev.   

 

Nødvendigt at samarbejde

Karsten Lauritzen peger på nødvendigheden af, at politikerne kan samarbejde med erhvervsorganisationer, som SMVdanmark, om at udvikle tiltag, der skal gøre det lettere at drive virksomhed i hele landet.

”Samarbejdet med interesse- og erhvervsorganisationerne er både vigtigt og positivt. For når der er et samspil mellem den politiske dagsorden og interesseorganisationens, så kan man bruge hinanden til at udvikle ideer og politiske forslag og skabe merværdi for samfundet.”

”Der har jeg blandt andet som skatteminister haft et godt samarbejde med SMVdanmark, ikke mindst om hvordan vi gør det lettere for de små og mellemstore virksomheder at betale deres skat - og også betale den rigtige skat. Også udfordringen med sort arbejde har vi diskuteret. Det skaber værdi, når vi udvikler sammen,” siger Karsten Lauritzen, der har oplevet SMVdanmark som en konstruktiv med- og modpart, når det gælder en lovgivning, der er hensigtsmæssig for SMV’erne.

Hvis vi gerne vil have sikkerhed for at skabe lovgivning, der virker og gør livet så let som muligt for virksomhederne, så er erhvervsorganisationerne helt centrale i at være brobygger mellem medlemmernes virkelighed, og den lovgivning der skal til

Karsten Lauritzen

Tidligere skatteminister (V)

Erhvervsorganisationer giver et realitetstjek

”I ministeriet kunne vi nok få gode ideer om, hvad der virker og ikke virker ude i virksomhederne, men det ville mest af alt være formodninger. Derfor er det vigtigt, at have interesseorganisationer som kender deres medlemmer godt og sørger for at varetage deres interesser bedst muligt. Hvis vi gerne vil have sikkerhed for at skabe lovgivning, der virker og gør livet så let som muligt for virksomhederne, så er erhvervsorganisationerne helt centrale i at være brobygger mellem medlemmernes virkelighed og den lovgivning, der skal til,” siger han.  

 

SMV’erne har udfordringer lige nu

Karsten Lauritzen ser, at SMV’erne har mange udfordringer lige nu, som der skal gøres noget ved. Han peger på manglen på arbejdskraft som en af de største.

”Det er et område, vi som politikere i den nærmeste fremtid bliver nødt til at finde en løsning på. På den korte bane skal vi have nemmere adgang til udenlandsk arbejdskraft, vi skal have flere seniorer til at blive på arbejdsmarkedet, og så skal der være uddannelsesmuligheder udenfor storbyerne. På den længere bane så vi uddanner der, hvor der er brug for arbejdskraft,” siger han.

Men han mener også, at der skal kigges på SMV’ernes udfordringer med at skaffe finansiering til deres udvikling:

”Tanken om en henvisningspligt til finansieringsalternativer, når banken siger nej, som man har det i England, lyder interessant,” siger han. 

 

Virksomhederne skal stå frem

Ifølge Karsten Lauritzen er der ingen tvivl om, at der er behov for fortsat sparring med organisationerne og at jo flere virksomheder, der bakker deres organisationer op, des stærkere står organisationen i den sparring. Noget andet er, at han gerne ser flere virksomheder stå frem med deres problemstillinger. Det vil styrke organisationernes budskaber, mener han.

”Vi har brug for sparringen med organisationer som SMVdanmark. Derfor er det vigtigt, at virksomhederne bakker op om deres arbejde. Men det er ikke nok bare at være medlem. Der er brug for, at erhvervsfolk tør stå frem og sige tingene, som de ser dem. For os politikere er det vigtigt at få sat ansigter på virkeligheden derude. Det er de store virksomheder, som Mærsk, Lego og Danfoss, gode til, men vi har jo en enorm skare af SMV’er, derfor har vi brug for at høre fra ejerledere og direktører i SMV’er fra hele landet om de udfordringer, de oplever i hverdagen – og hvordan de kan løses,” siger Karsten Lauritzen.