Lyspunkter for SMV’erne i partiernes erhvervsudspil

Omprioriteringsbidraget på uddannelserne skal fjernes, en ny barselsordning for selvstændige og et opgør med lange betalingsfrister; det er nogle af de lyspunkter, der er for SMV’er i partiernes erhvervsudspil og udmeldinger i valgkampen.

Valgkampen har budt på mange velfærdsløfter til befolkningen, men også en del opsange til politikerne for ikke at bekymre sig om, hvor pengene skal komme fra. Det har fået nogle af partierne til præsentere helt nye iværksætter- og erhvervsudspil, mens andre blot er kommet med udmeldinger undervejs i valgkampen.

Vi har forsøgt at skabe os et overblik – og der er lyspunkter for SMV’erne, hvis ellers udspillene realiseres. 

 

Det skal være slut med besparelser på uddannelserne

Ifølge udspil og udtalelser i valgkampen vil Venstre, Socialdemokraterne, Radikale, SF, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet droppe omprioriteringsbidraget, der har ført til besparelser på ungdomsuddannelserne. Det glæder uddannelsespolitisk chefkonsulent i SMVdanmark Heike Hoffmann:

”En af vores helt store udfordringer er, at vi skal have flere unge til at tage en erhvervsuddannelse, så vi kan sikre en kvalificeret faglært arbejdskraft til fremtiden. Så nytter det jo ikke at skære ned på kvaliteten af dem. Så skal der tværtimod flere penge til,” siger hun.   

 

Selvstændige skal have ny barselsordning

Selvom det kun er partierne SF og Enhedslisten, der direkte omtaler det, ligger det i kortene, at der findes en løsning på de selvstændiges barselsforhold. Står det til SMVdanmark bliver det en løsning, der omfatter virksomhedsejere der har en indtægt, der berettiger dem til fuld dagpengesats. Det skal skabe større lighed mellem lønmodtagere og selvstændige – og sikre flere kvindelige iværksættere, lyder det fra politisk chefkonsulent Alexander Nepper:  

”I Danmark har vi historisk set opbygget et stærkt sikkerhedsnet for lønmodtagere. Hvis vi vil have flere til tage springet, og starte egen virksomhed, så skal vi arbejde med den sociale ubalance der er mellem lønmodtagere og selvstændiges sikkerhedsnet, herunder især barsel. Vi ser langt flere mænd end kvinder starte egen virksomhed, og hvis vi som samfund skal udnytte vores fulde potentiale, er barsel for selvstændige en af de barrierer, der skal fjernes,” siger Alexander Nepper. 

 

Et opgør med urimelige betalingsfrister

SMVdanmark har i det forgangne halve år arbejdet på at få de danske politikere med på en lovbestemt betalingsfrist på max 30 dage. Derfor er det med stor begejstring, at Lars Magnus Christensen, der er cheføkonom i SMVdanmark, konstaterer, at Enhedslisten og SF i deres erhvervsudspil vil have lovbestemte betalingsfrister, at Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti tidligere har udtrykt, at noget skulle ske, men ikke mindst at Konservative og Venstre for nylig i valgkampen meldte ud, at de vil kigge på muligheden for at lovgive, så store virksomheder ikke længere kan presse små til længere betalingsfrister.

”Det er med glæde, at vi konstaterer at problemstillingen nu tages alvorligt, og at der tegner sig et billede af, at politisk handling nu kan blive til noget. Vi håber selvfølgelig, at det nye folketing vil sætte det på deres dagsorden straks efter valget, for det betyder noget for de små virksomheder og deres likviditet,” siger Lars Magnus Christensen.

Derudover glæder det Lars Magnus Christensen, at der fortsat er et fokus på at lette de administrative byrder, samt at det skal blive lettere for virksomheder at skaffe kapital til deres forretningsudvikling.

 

Nu skal vi holde politikerne fast på det

"Vi er glade for det fokus, der har været på de nævnte områder, der har været SMVdanmarks store fokus i den seneste tid. Nu må vi så afvente valgets resultat og de kommende forhandlinger om regeringsgrundlaget for at se, om vi får skubbet lovgivningen på områderne over målstregen. Det vil gavne Danmarks SMV'er og dermed den lokale vækst, og derfor er det noget vi vil holde politikerne fast på," siger Lars Magnus Christensen.