Nedlukning af Nordjylland – hvad gælder?

Regeringen har lukket Nordjylland ned. Men hvad indebærer det? Regeringen er kommet med en kraftig opfordring til virksomheder og borgere om ikke at bevæge sig uden for kommunegrænsen i syv navngivne kommuner i Nordjylland.

Nedlukning af Nordjylland – hvad gælder?

Kun samfundskritiske funktioner er undtaget fra denne opfordring. En liste over hvilke funktioner Regeringen anser for samfundskritiske kan findes på : https://coronasmitte.dk/restriktioner-i-nordjylland.

Opfordringen gælder som udgangspunkt alle virksomheder og borgere, der bor og arbejder indenfor de syv kommuner – også dem der bor og arbejder inden for kommunegrænsen.

Indenfor kommunegrænsen
Hvis man bor og arbejder indenfor kommunegrænsen, henstilles til, at man så vidt muligt arbejder hjemme. Alle virksomheder med undtagelse af de tvangslukkede barer, restauranter og cafeer kan dog holde åbent.

Arbejde på tværs af kommunegrænser
Opfordringen til at lukke ned gælder især i de tilfælde, hvor virksomheder og medarbejdere arbejder på tværs af kommunegrænser. Her er det ikke kun alle kontoransatte og andre, der kan udføre deres arbejde hjemmefra, der opfordres til at blive hjemme. Men alle medarbejdere og produktionsvirksomheder, med undtagelse af de samfundskritiske funktioner, der skal krydse kommunegrænser opfordres på det kraftigste til at undlade dette.

SMVdanmark opfordrer til, at man gør sit alleryderste og i videst muligt omfang efterlever opfordringen, så tiltagene har størst mulig effekt. Vi anbefaler derfor, at man går i dialog med sine kunder om muligheden for at udskyde opgaver til efter nedlukningen, så man undgår at skulle kalde medarbejdere på arbejde, hvis det kan undgås, eller om muligt at man forsøger at ændre mandskabssammensætningen, så medarbejderne ikke skal krydse kommunegrænser.

Men hvad nu hvis ens virksomhed eller funktion ikke er samfunds kritisk og det ikke lykkes at indgå aftaler med sine kunder om at udskyde arbejder eller leverancer. Hvad gælder så?

Da regeringen kun er kommet med en kraftig opfordring men ikke et decideret påbud, er der ikke tale om en force majeure-begivenhed. Der er derfor ikke et juridisk grundlag som medarbejder for at blive hjemme eller som virksomhed til at undlade at opfylde en kontrakt, selvom dette kræver at virksomheden eller medarbejderen skal krydse en kommunegrænse.

Det er derfor i sidste ende op til virksomhedsejeren at vurdere, hvilke opgaver der skal udføres og hvilke der kan vente. Herefter må arbejdsgiveren anvende sin ledelsesret til at kalde de nødvendige medarbejdere på arbejde. Såfremt medarbejderen nægter at møde på arbejde, vil dette, som situationen er lige nu, udgøre arbejdsvægring, der kan få ansættelsesretlige konsekvenser.

Situationen omkring nedlukningen rejser nogle spørgsmål og problemer, der her fredag eftermiddag ikke er svar på. Det drejer sig blandt andet om omfanget og udformningen af en lønkompensationsordning, som ikke er forhandlet endnu. Men det gælder også hvem der skal dække et tab, hvis eksempelvis en byggevirksomhed bliver nødt til at sætte en byggeopgave på pause. Her påløber som minimum udgifter til byggeplads, leje af materiel mv., men evt. også udgifter til dagbod/erstatning til bygherren, hvis der ikke opnås en aftale med bygherren om at sætte byggeriet på pause. Om dette kan medtages under en kompensationsordning, må vi afvente at se resultatet af forhandlingerne.

SMVdanmark vil afslutningsvist igen anbefale til, at medlemmerne så vidt muligt efterlever opfordringen, så vi undgår at smitten spreder sig.

Jeppe Rosenmejer

Chefjurist, cand.jur., LL.M.

tlf +45 32 63 03 11 Læs mere om Jeppe Rosenmejer