Børn og iværksætteri må ikke være modsætninger

Kun otte procent af alle nystartede danske virksomheder er stiftet af en kvinde på under 35 år. Hvis ambitionen er at få flere kvindelige iværksættere, skal vi fjerne barriererne for kvinder, der ønsker at blive iværksættere. Valget skal ikke stå mellem at blive mor eller direktør.

Debatindlæg skrevet af politisk chefkonsulent Alexander L. Nepper, bragt i Erhverv+ den 25. juli

 

I 2017 blev der startet 16.939 nye virksomheder i Danmark.

Det viser en opgørelse fra Danmarks Statistik. Men kun 23 procent af disse virksomheder blev startet af en kvinde - og kun otte procent af en kvinde under 35 år.

Det er et problem for ligestillingen, men i høj grad også for vores samfundsøkonomi, der er afhængig af privat jobskabelse og vækst. Når så få kvinder starter egen virksomhed, har vi som samfund et ansvar for at fjerne de barrierer, der særligt rammer dem.

En af disse er barselsrettigheder for selvstændige. I et velfærdssamfund bygget op af arbejderbevægelsen, hvor arbejdsmarkedet og rettigheder reguleres af overenskomster, følger rettighederne på arbejdsmarkedet lønmodtagerne, alt imens iværksættere oplever et system, der ikke dækker med tilsvarende beskyttelse.

Med andre ord er der i dag mere tryghed som lønmodtager end som iværksætter. Der skal vi sikre lige vilkår.

 

En fejlbehæftet løsning

Under den tidligere S-SF-R regering blev en barselsfond for selvstændige indført. Den ville have løst udfordringen for selvstændige kvinder, der ønsker at gå på barsel, hvis den havde overlevet regeringsskiftet i 2015.

Desværre var ordningen indrettet således, at alle selvstændige - også dem med en aktivitet og omsætning, der ligger på et absolut minimum - skulle betale til den fælles dækning. Når en pensioneret ingeniør, der rådgiver et par timer om måneden, og derfor har et CVR-nummer, skulle betale, mødte ordningen stor modstand. Men i stedet for at lave ordningen om, blev den afskaffet.

Med en ny regering på banen, er det på tide at ændre på det. Vi skal have skabt rammer for, at iværksætteri og familieetablering kan ske samtidigt, og vi skal sikre, at det sker ordentligt, så ordningen kan overleve fremtidige magtskifter og skabe gavn, ligestilling og tryghed.

 

Kræver politisk handling

Danske førstegangsfødende er lige under 30 år, og så er de sjovt nok kvinder. Og netop gruppen af kvinder under 35 år og deres idéer er underrepræsenteret blandt danske iværksættere.

Kvinder er ikke dårligere til at drive virksomhed eller få en idé. Måske tværtimod. Vi går derfor som samfund potentielt glip af tusinder af virksomheder, titusinder af arbejdspladser og milliarder af kroner, når kvinder ikke i samme omfang som mænd starter egen virksomhed.

Det er politikernes ansvar, at kvinder med både en baby og en iværksætter i maven tør tage springet og starte egen virksomhed til gavn for os alle. For vores samfund har brug for både private virksomheder og børn, hvis vi skal klare os i fremtiden.

Derfor anbefaler SMVdanmark, at et bredt flertal i det nye Folketing vedtager en barselsfond for fuldtids-selvstændige, der med deres omsætning ville være berettigede til fulde dagpenge. Sådan fjerner vi den tidligere ordnings fejl og sikrer, at fremtidens kvindelige iværksættere ikke skal vælge mellem barn eller virksomhed.

 

Kontakt

Politisk chefkonsulent Alexander L. Nepper nepper@SMVdanmark.dk

 

Læs også:

Kvindernes kampdag: Et sundt iværksættermiljø kræver bedre rettigheder

Kvindernes kampdag: Et sundt iværksættermiljø kræver bedre rettigheder

"Vil vi have flere selvstændige kvinder, så er vi også nødt til at skabe rimelige rammer for selvstæ..

Gravide Charlotte Hytting er bekymret for sin virksomhed under barslen

Gravide Charlotte Hytting er bekymret for sin virksomhed under barslen

Som selvstændig kan man ikke længere få et supplement til dagpengene, når man går på barsel. For Cha..

Kend reglerne: Selvstændig på barsel

Kend reglerne: Selvstændig på barsel

Hvor meget kan du få i barselsdagpenge, og hvor meget barsel kan du holde? Se reglerne for barselsda..