Kvindernes kampdag: Et sundt iværksættermiljø kræver bedre rettigheder

"Vil vi have flere selvstændige kvinder, så er vi også nødt til at skabe rimelige rammer for selvstændige kvinder på barsel," skriver SMVdanmarks direktør Ane Buch og Yildiz Akdogan, MF og næstformand for Ligestillingsudvalget, i et debatindlæg i Børsen.

Debatindlægget er bragt i Børsen den 8. marts af Ane Buch, direktør i SMVdanmark, og Yildiz Akdogan (S), MF, næstformand i Ligestillingsudvalget.

 

Som kommende forældre kan man have mange tanker og bekymringer om fremtiden; er det en dreng eller pige, hvad skal barnet hedde og er barnet velskabt. Men fremtiden kan være endnu mere usikker, ikke mindst økonomisk, hvis man er selvstændig med en lille virksomhed. For i modsætning til lønmodtagere så har selvstændige ikke en barselsfond. Barselsudligningsordningen for selvstændige blev nemlig nedlagt af den nuværende regering, før den reelt trådte i kraft.

Antallet af kvinder, der starter egen virksomhed, går desværre også den helt forkerte vej. Ifølge Erhvervsstyrelsens tal for CVR-registreringen fordelt på køn, er der en klar overvægt af mænd blandt nye iværksættere. De sidste målinger viser desuden, at kun hver fjerde ny iværksætter er kvinde, hvilket er et fald i forhold til eksempelvis 2011, hvor hver tredje ny iværksætter var kvinde.

Vi har et kæmpe iværksætterpotentiale blandt kvinder, men mange venter med at starte egen virksomhed til, de har fået børn – hvis de overhovedet gør det. De kan nemlig ikke se, hvordan de som selvstændige skal kunne få økonomien til at række under en barsel.

Glæden over den lille ny i maven kan hurtig udvikle sig til bekymringer over, hvor pengene skal komme fra til at betale en afløser, virksomhedens husleje, løn til de ansatte, skat og alle de andre omkostninger. Bekymringer, som hurtig kan blive stressende og føles som en straf, bare fordi man er selvstændig.  Så mens udgifterne til at drive virksomheden stiger, må kvindelige iværksættere samtidig konstatere, at de højst får udbetalt en barselsdagpengesats på 4.355 kr. om ugen før skat. Det er simpelthen ikke fair. Den tidligere Barselsudligningsordning for selvstændige, der blev indført af daværende SR-regering, gav et supplement til dagpengene på ca. 8000 kr. om måneden. For nogle var de penge akkurat det, der fik enderne til at mødes. Det har konsekvenser på flere niveauer, at den nuværende regering nedlagde ordningen.

Vi har et kæmpe iværksætterpotentiale blandt kvinder, men mange venter med at starte egen virksomhed til, de har fået børn – hvis de overhovedet gør det. De kan nemlig ikke se, hvordan de som selvstændige skal kunne få økonomien til at række under en barsel.

Ane Buch, direktør i SMVdanmark, og Yildiz Akdogan (S), MF, næstformand i Ligestillingsudvalget

Indrømmet Barselsudligningsordningen for selvstændige havde begynderfejl. Eksempelvis landede opkrævninger for den årlige indbetaling til fonden på 328 kr. også hos personer, der ikke var selvstændige, men blot havde en mindre B-indkomst. Selv om beløbet i sig selv var meget lavt, så skabte det, forståeligt nok utilfredshed. Men i stedet for at rette fejlen, så kun de, der reelt var selvstændige skulle indbetale, så valgte regeringen helt at lukke ordningen. Man smed med andre ord barnet ud med badevandet. Og siden er der ikke sket noget som helst på området.

Vil vi have flere selvstændige kvinder og udnytte det iværksætterpotentiale, der er, så er vi også nødt til at skabe rimelige rammer for selvstændige kvinder på barsel. Derfor foreslår vi, at fuldtidsselvstændige med en indkomst over dagpengemaksimum bliver en del af barsel.dk.

I dag kan arbejdsgivere på det private arbejdsmarked godt få lov til at være en del af barsel.dk, når det gælder deres ansatte. Som en del af barsel.dk kan arbejdsgiveren få en refusion af de lønudgifter, de har til deres ansatte på barsel. Men når det er ejeren selv, der skal på barsel, så er der ikke længere en mulighed for at få et supplement til barselsdagpengene. Det er ikke rimeligt over for alle de små og mellemstore virksomheder, der både ønsker at være selvstændige og undervejs have muligheden for at stifte familie.

Derfor forslår vi, at fuldtidsselvstændige bliver en del af barsel.dk

Det vil komme kvinderne til gavn, så flere vælger et liv som selvstændig erhvervsdrivende, men det vil også komme Danmark til gavn, da flere virksomheder vil bidrage med indtægter til statskassen, tage flere lærlinge og elever og skabe arbejdspladser.

Lav nu en barselsordning for selvstændige, det vil komme os alle til gavn!

Glædelig kampdag!