SMVdanmark kræver skærpelse af udbudsregler

Udbudsloven skal revideres inden årets udgang. SMVdanmark er med i evalueringsarbejdet og kræver reglerne for opdeling af udbud skærpet. Samtidig skal der findes en løsning på store rammeaftaler, der ikke leverer som lovet.

Inden udgangen af 2020 skal Udbudsloven revideres. Den tre år gamle udbudslov er derfor ved at blive evalueret. SMVdanmark var i sin tid med til at udarbejde loven og sidder i dag med i regeringens Forum for Udbud. Derfor er SMVdanmark også med til at evaluere loven.

Et af de kritikpunkter SMVdanmark har påpeget, er tendensen med, at ikke mindst de offentlige udbud bliver større og større, og at de små og mellemstore virksomheder får vanskeligere og vanskelige ved at deltage i de udbud.   

Vi har fra SMVdanmarks side krævet en skærpelse af reglerne om, at ordregiverne skal opdele udbuddene, så kontrakterne bliver mindre og overkommelige for SMV’er. Konkurrencestyrelsens undersøgelser har vist, at denne forpligtelse, som allerede findes i udbudsloven, ikke bliver overholdt i den virkelige verden.

Jeppe Rosenmejer

Juridisk chefkonsulent i SMVdanmark

Opdel udbud i fagentrepriser

SMVdanmarks jurist Jeppe Rosenmejer, der er repræsentant i arbejdsgruppen under Forum for Udbud, har krævet en skærpelse af reglerne, så opdeling af udbud i fagentrepriser og mindre kontrakter bliver reglen i stedet for undtagelsen.

”Vi har fra SMVdanmarks side krævet en skærpelse af reglerne om, at ordregiverne skal opdele udbuddene, så kontrakterne bliver mindre og overkommelige for SMV’er. Konkurrencestyrelsens undersøgelser har vist, at denne forpligtelse, som allerede findes i udbudsloven, ikke bliver overholdt i den virkelige verden. Derfor har vi krævet, at der skal være en saglig begrundelse for ikke at opdele udbud i fagentrepriser eller mindre kontrakter, ligesom der skal være en konsekvens, hvis loven ikke bliver overholdt,” siger Jeppe Rosenmejer.

Oppustede rammeaftaler, der ikke leverer som lovet

Et andet problem Jeppe Rosenmejer har rejst i arbejdsgruppen er store rammeaftaler, som lover mere end de kan holde.

”Problemet er, at der udbydes store rammeaftaler med udsigt til stor omsætning for tilbudsgiverne, men hvor realiteten er, at der kun trækkes på aftalen i begrænset omfang. Det betyder, at virksomhederne spilder tid og resurser på at afgive tilbud på forkerte forudsætninger, ligesom der afgives tilbud med for lave priser i den forventning, at der kan opnås stordrift fordele, der ikke realiseres. Derfor har SMVdanmark krævet større realisme fra ordregivernes side i de mængder der udbydes,” siger Jeppe Rosenmejer.

Høring til marts

Forum for Udbuds input skal danne grundlag for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens rapport til erhvervsministeren i forhold til, om der skal ske ændringer af Udbudsloven. Evalueringsrapporten forventes i høring i begyndelsen af marts og hele evalueringen med Erhvervsministerens eventuelle ændringer skal være færdig inden årets udgang.

”Det her er et vigtigt politikområde for os. Det er vigtigt med de ændringer, så vi følger evalueringen helt til dørs,” slutter Jeppe Rosenmejer.

 

Læs mere om udbud og konkurrence