Eksploderende energipriser – hvad gør du?

Mange virksomheder oplever, at deres energiregninger er eksploderet i den seneste tid og deres udgifter til opvarmning og produktion er mangedoblet. I nogle tilfælde kan udgifterne været steget så meget, at det kan være kritisk for forretningen, da indtægter og udgifter ikke længere hænger sammen. Så opstår spørgsmålet, hvad man som virksomhedsejer kan gøre for at bringe balance i tingene?

Man skal naturligvis altid gå sin virksomhed igennem for at se, om der er steder, hvor man kan spare på sine udgifter. Men er der også noget at gøre i forhold til sine kunder?

Hænger produktionsomkostninger og salgspris sammen?

Hvis man ikke har længerevarende kontrakter, men mest lever af at sælge sine varer og ydelser til dagspriser, kan man tage sin prissætning op til revision. Hænger produktionsomkostninger og salgsprisen sammen? Hvis energiomkostningerne udgør en så stor del af ens produktionsomkostninger, at udgifter og indtægter ikke længere står mål med hinanden, kan man overveje, om man skal justere sine priser. I den forbindelse må man tage i betragtning, om markedet vil acceptere en prisstigning, eller om man derved gør sig mindre konkurrencedygtig.

Regulering af længerevarende kontrakter med fast pris

Lever man derimod af længerevarende kontrakter, hvor man har forpligtet sig til at levere til en fast pris gennem hele kontraktens løbetid, er ens situation mere usikker.

Hvis man har en klausul i sin kontrakt med en mulighed for at regulere sine priser i tilfælde af store stigninger på materialer og råvarer, kan man gøre det på samme måde som beskrevet ovenfor. Dette vil nemlig ofte også gælde for voldsomt stigende energipriser.

Har man derimod ikke en klausul til at regulere sin pris, er man som udgangspunkt forpligtet til at levere varen til den aftalte pris, uanset om ens egne produktionsomkostninger er steget voldsomt. For det er i princippet kunden uvedkommende. Den eneste mulighed man har, er aftalelovens § 36, der siger, at en aftale kan ændres eller tilsidesættes, hvis det vil være urimeligt at gøre den gældende. Det kunne eksempelvis være tilfælde, hvor sker noget efter aftalens indgåelse som parterne ikke kunne have forudse, som gør, at det vil være urimeligt at holde sælgeren fast på aftalen.

Om stærkt stigende energipriser falder under dette, er meget usikkert. Det er en vurdering, der skal tages i hvert enkelt tilfælde. Men det vil som det mindste kræve, at 1) energipriserne er steget så meget, at ens samlede produktionsomkostninger tilsvarende bliver voldsomt forøget, 2) at det ikke er et forbigående fænomen og at 3) kontrakten er af længere varighed.

Men selv i disse tilfælde vil det være usikkert, om man kan blive reddet af § 36, da der som regel skal meget til for, at reglen anvendes i erhvervsforhold. Udgangspunktet er nemlig, at erhvervsdrivende er fornuftige folk, der ikke indgår urimelige aftaler.

Hvis man oplever problemer med stigende energipriser og er bundet af en fast pris, skal man starte med at gå dialog med sine kunder for at drøfte mulighederne for en prisregulering. Er kunden ikke imødekommende, og er situationen så alvorlig, at man ønsker at gøre § 36 gældende, vil det ofte kræve en retssag for at komme igennem med en regulering.

Inden det kommer så langt, kan man også tage kontakt til SMVdanmark for at høre lidt mere om de juridiske muligheder.

Ring på 33 93 20 00 og bed om "Juridisk Hotline".

Jeppe Rosenmejer

Chefjurist, cand.jur., LL.M.

tlf +45 32 63 03 11 Læs mere om Jeppe Rosenmejer

 Pas på du ikke kommer til at udsende spam-mails – det kan blive rigtigt dyrt!

Pas på du ikke kommer til at udsende spam-mails – det kan blive rigtigt dyrt!

Spam er den populære betegnelse for mails og lignende, som man ikke har bedt om. Der er næppe nogen,..