Nye krav til ansættelseskontrakter - del 2

Vi har tidligere beskrevet de ændrede regler for, hvilke medarbejdere, der har ret til en ansættelseskontrakt, og hvilke oplysninger kontrakten skal indeholde. Loven, som trådte i kraft 1. juli 2023, indfører dog også minimumskrav ift. medarbejderens eventuelle bibeskæftigelse, prøvetid og uddannelse.

I en artikel i seneste nyhedsbrev beskrev vi de ændrede regler for, hvilke medarbejdere, der har ret til en ansættelseskontrakt, og hvilke oplysninger kontrakten skal indeholde. Loven, som trådte i kraft 1. juli 2023, indfører dog også minimumskrav ift. medarbejderens eventuelle bibeskæftigelse, prøvetid og uddannelse. Disse minimumskrav vil vi sætte fokus på i denne artikel.

Bibeskæftigelse

Den nye lov indfører, at arbejdsgivere ikke længere kan forhindre medarbejdere i at tage ekstra arbejde (bibeskæftigelse) under ansættelsen (hovedbeskæftigelsen), så længe det ekstra arbejde kan passes, uden at det går ud over fremmødet i det job, som medarbejderen allerede har. Arbejdsgiver kan dog fortsat fastsætte rimelige begrænsninger, hvis medarbejderens ekstra arbejde skaber f.eks.:

  • en sikkerheds- eller sundhedsrisiko for hovedbeskæftigelsen.
  • risiko for krænkelse af forretningshemmeligheder.
  • risiko for interessekonflikt.
  • risiko for overtrædelse af reglerne om maksimal arbejdstid (48 timer ugentligt)
  • risikofor overtrædelse af reglerne om hviletid (11 timer dagligt) eller fridøgn (ét ugentligt fridøgn)

Dermed vil et generelt forbud mod bibeskæftigelse, som findes i mange eksisterende ansættelseskontrakter, i dag ofte være ugyldigt. Arbejdsgiver har dog ret til at kræve, at medarbejdere på forhånd skal give besked om evt. bibeskæftigelse.

Prøvetid

Ansættelseskontrakter indeholder ofte en prøvetid, hvori medarbejderen kan opsiges med et forkortet varsel. Den nye lov fastlægger, at en prøvetid maksimalt kan vare 6 måneder, dog med følgende undtagelser:

  • Er medarbejderen funktionær, kan prøvetiden maksimalt vare 3 måneder.
  • Er ansættelsen tidsbegrænset, kan prøvetiden maksimalt vare 1/4 af den aftalte ansættelsesperiode, f.eks. 3 måneder for en tidsbegrænset ansættelse på 12 måneder.

(Der kan i øvrigt ikke aftales yderligere prøvetid, hvis en tidsbegrænset ansættelse fornyes eller forlænges.)

Uddannelse

Indenfor visse erhverv er arbejdsgivere forpligtet til at tilbyde medarbejdere uddannelse, som er relevant for udførelsen af deres arbejdsopgaver. Den nye lov fastlægger, at denne type uddannelse skal tilbydes, så den ikke påfører medarbejderen nogen udgifter og tidsforbruget medregnes i medarbejderens faktiske arbejdstid.

Hvis en eksisterende ansættelseskontrakt indeholder vilkår, som er i uoverensstemmelse med minimumskravene for bibeskæftigelse, prøvetid eller uddannelse, så er det tilstrækkeligt at udarbejde et kort tillæg til ansættelseskontrakten, hvor man gør opmærksom på, at et eller flere vilkår ikke længere er gældende.

Ønsker du at opdatere din virksomheds standard ansættelseskontrakt, kan du med fordel benytte de kontrakter, som er tilgængelige på SMVdanmarks hjemmeside. Her finder du nederst på siden to standard ansættelseskontrakter; én til ansættelser, hvor arbejdstiden er fast og én til ansættelser, hvor arbejdstiden er uforudsigelig, samt uddybende kommentarer, som forklarer, hvordan hvert enkelt vilkår i kontrakten skal oplyses.

Hvis du har spørgsmål til denne nye lov, til ansættelser generelt eller til noget helt tredje, så husk, at du kan kontakte SMVdanmarks gratis juridiske hotline på telefon 33932000 eller på mail smv@smvdanmark.dk

 

Christoffer Sodemann

Chefkonsulent, Cand.merc.jur

tlf 32630324 Læs mere om Christoffer Sodemann

Se tidligere webinarer og få masser af kontante fordele som medlem af SMVdanmark:

Se eller gense tidligere afholdte SMVdanmark-webinarer

Se eller gense tidligere afholdte SMVdanmark-webinarer

Vil du have gode råd om stresshåndtering? Og fik du set webinaret om greenwashing eller det om kunst..

Spar 50% på dine eksportdokumenter

Spar 50% på dine eksportdokumenter

Som medlem af SMVdanmark sparer du 50% på prisen på dit carnet!

Tilbud & rabatter

Tilbud & rabatter

Som medlem af SMVdanmark har du adgang til en lang række fordele og rabatter. Klik dig ind på fordel..