Pas på du ikke kommer til at udsende spam-mails – det kan blive rigtigt dyrt!

Spam er den populære betegnelse for mails og lignende, som man ikke har bedt om. Der er næppe nogen, der ikke kender til at åbne sin mailboks og opdage, at den er smækfyldt af spam-mails. Det er møgirriterende, og derfor har Forbrugerombudsmanden udarbejdet nogle retningslinjer for udsendelse af spam-mails.

De retningslinjer er vigtige at kende, hvis man som virksomhed henvender sig til fx samarbejdspartnere, kunder og potentielle kunder.

Retningslinjerne har deres udgangspunkt i markedsføringslovens § 10, hvor der står, at det er forbudt at markedsføre sig ved hjælp af elektronisk post – så som e-mail, sms, mms og telefax –, med mindre modtageren har givet sit samtykke til at ville modtage den slags reklamer.

Reglerne gælder for alle typer modtagere, dvs. såvel forbrugere og erhvervsdrivende som offentlige myndigheder. Man må altså ikke sende elektronisk markedsføringsmateriale til disse, medmindre de har givet deres samtykke.

Hvad er så markedsføring? Grundlæggende set vil det blive betragtet som spam, hvis materialet er udsendt i et kommercielt øjemed. Det vil sige, at stort set alt der udsendes fra en erhvervsvirksomhed vil blive betragtet som spam, da udsendelsen jo typisk vil have til formål at gøre reklame for virksomheden. Det behøver således ikke nødvendigvis at være reklamer for varer, tjenesteydelser osv. Også mails der har til formål at gøre opmærksom på virksomhedens eksistens og ”brande” en virksomhed, bliver betragtet som spam. Man ser på indholdet af materialet og ikke på benævnelsen.

Det betyder, at nyhedsbreve og pressemeddelelser også kan være spam, hvis formålet i højere grad er at gøre reklame end at oplyse om en reel nyhed. Det kan endda også være spam, hvis man udsender tilbud om at ville købe varer, hvis det reelle formål med mailen er at gøre reklame for sin virksomhed.

For at man må udsende reklamemails og lign. skal modtageren som sagt have givet sit samtykke til at ville modtage disse. Men hvad er det modtageren skal have givet sit samtykke til, for at det er tilladt at sende elektroniske reklamer til vedkommende?

Efter Forbrugerombudsmandens retningslinjer skal modtageren have givet sit samtykke til den specifikke virksomhed for, at man har ret til at udsende reklamemails, og man må ikke betinge en aftale med, at køber accepterer at modtage uopfordrede reklamer. Hvis man gør brug af såkaldte ”interessedatabaser”, hvor virksomheder kan købe sig adgang til personer, virksomheder mv., der gerne vil modtage reklame mails, kræves det, at det skal stå modtageren klart ved afgivelsen af samtykket, hvilken type meddelelser og inden for hvilke emner, der vil blive udsendt reklamer. I disse tilfælde vil det dog typisk være virksomheden, der driver databasen, der har ansvaret for dette og vil komme i konflikt med reglerne.

Skulle man komme til at udsende mails til modtagere, der ikke har bedt om det, risikerer man få en bøde. Og der er ikke tale om småpenge, når der bliver udskrevet bøder for ulovlig spam.

Herunder kan du se, at bødetaksten for såkaldt  ”uanmodede elektroniske henvendelser” er ganske høj. Så vær varsom. Det kan blive dyrt at fejltolke reglerne, selv om man tror, man overholder dem. Som medlem af SMVdanmark kan du gratis kontakte den juridiske hotline, hvis du ønsker rådgivning om, hvor grænsen går. 

§ 10, stk. 1: Antal uanmodede elektroniske henvendelser

Bødetakst
1 - 30 henvendelser 20.000 kr. pr. forhold
31 - 50 henvendelser 30.000 kr. pr. forhold fra henvendelse nr. 31
51 - 100 henvendelser 50.000 kr. pr. forhold fra henvendelse nr. 51
Mere end 100 henvendelser 50.000 kr. + (x 200 kr.) pr. henvendelse  fra henvendelse nr. 101 
   

Ved andengangstilfælde forhøjes taksterne i skemaet med 20%.

Thea Lyskov Søndergaard

Chefkonsulent, cand.jur.

tlf +45 32 63 03 02 Læs mere om Thea Lyskov Søndergaard

Jeppe Rosenmejer

Chefjurist, cand.jur., LL.M.

tlf +45 32 63 03 11 Læs mere om Jeppe Rosenmejer

Se tidligere webinarer og få masser af kontante fordele som medlem af SMVdanmark:

Se eller gense tidligere afholdte SMVdanmark-webinarer

Se eller gense tidligere afholdte SMVdanmark-webinarer

Vil du have gode råd om stresshåndtering? Og fik du set webinaret om greenwashing eller det om kunst..

Spar 50% på dine eksportdokumenter

Spar 50% på dine eksportdokumenter

Som medlem af SMVdanmark sparer du 50% på prisen på dit carnet!

Tilbud & rabatter

Tilbud & rabatter

Som medlem af SMVdanmark har du adgang til en lang række fordele og rabatter. Klik dig ind på fordel..