Regulering af priser med offentlige kunder

Har du kontrakter med det offentlige?
Det ér muligt at justere prisen i lange kontrakter med det offentlige, selv om det ikke fremgår af kontrakten. Så er du ramt af fx stigende energipriser, kan et nyt notat hjælpe.

SMVdanmark har fået henvendelser fra medlemmer, der har indgået lange kontrakter med det offentlige, hvor der ikke er indsat en mulighed for prisregulering. Når man læser udbudslovens regler, kan det være svært at gennemskue i hvilket omfang en offentlig ordregiver kan kompensere en leverandør for de eksploderede priser på det seneste. SMVdanmark har derfor også hørt om ordregivere, der har påstået, at de ikke kunne regulere prisen uden, at de skulle udbyde opgaven igen. Denne usikkerhed råder et nyt notat fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen nu bod på.

Styrelsen udtaler i notatet, at udbudsloven giver mulighed for at regulere prisen som følge af uforudsete begivenheder, som krigen i Ukraine. Så har du indgået en længerevarende kontrakt med det offentlige om levering af varer eller tjenesteydelser, står loven ikke i vejen for, at du kan få reguleret dine priser på grund af den ekstraordinære situation, vi befinder os i. SMVdanmark vil derfor råde dig til at tage fat i din offentlige kunde og indgå i en dialog om muligheden for en kompensation for de voldsomme prisstigninger.

Læs notatet her.

Jeppe Rosenmejer

Chefjurist, cand.jur., LL.M.

tlf +45 32 63 03 11 Læs mere om Jeppe Rosenmejer

 Pas på du ikke kommer til at udsende spam-mails – det kan blive rigtigt dyrt!

Pas på du ikke kommer til at udsende spam-mails – det kan blive rigtigt dyrt!

Spam er den populære betegnelse for mails og lignende, som man ikke har bedt om. Der er næppe nogen,..