Hvilke regler gælder for ansættelsen?

Når man ansætter en ny medarbejder, bør man straks afklare, om den nyansatte er omfattet af funktionærloven, om man vil/skal følge en kollektiv overenskomst, eller om man kan lave en individuel aftale.

Når man ansætter en ny medarbejder, bør man straks afklare, om den nyansatte er omfattet af funktionærloven, om man vil/skal følge en kollektiv overenskomst, eller om man kan lave en individuel aftale.