Antallet af konkurser overgår finanskriseniveauet

Konkurstallet for oktober måned slår rekord. Det er det højeste antal konkurser for måneden i statistikkens historie. Coronakrisen har presset mange virksomheder til det yderste. Derfor giver den nuværende energikrise dødsstødet til mange virksomheder.

Dato: 2. november 2022

Erhvervslivet er i øjeblikket hårdt presset. Erhvervslivet nåede knap nok at puste ud, efter en udfordrende periode med coronakrise, før en ny krise meldte sin ankomst – nemlig forsyningskrisen. Lige nu udfordres erhvervslivet i høj grad af energikrisen og faldende købekraft hos husholdningerne. Det betyder, at flere virksomheder må dreje nøglen om og dermed har antallet af konkurser i oktober måned nået et rekordhøjt niveau i statistikkens historie.

Konkursbølgen rammer stort set alle brancher. Dog er det særligt brancherne: bygge og anlæg, handel og erhvervsservice der har mange konkurser. Disse brancher har hver især mere end 100 konkurser i oktober.

Hovedpointer fra undersøgelsen

  • 268 konkurser i oktober 2022 er det højeste antal siden finanskrisen.
  • Der er i gennemsnit tabt 5 årsværk pr. konkursramte virksomhed med beskæftigelse.
  • Med en stigning på 84 konkurser er bygge og anlæg den branche med den største stigning.  

Konkurstallet er på sit højeste i 13 år

Konkurstallet når stadig nye højder. I en tidligere analyse fra SMVdanmark nåede antallet af konkurser niveauet fra finanskrisen. Af nedstående figur ses det, at vi nu er nået over niveauet under finanskrisen. Figuren viser udviklingen i antal konkurser med beskæftigelse samt jobtab i årsværk, som følge af konkurser. Figuren viser antallet i oktober måned tilbage til 2009. I oktober 2022 var der 268 konkurser, og det er dermed det højeste for perioden. Det næsthøjeste antal var på 259 konkurser i 2009. Antallet af tabte årsværk er i 2022 på 1.442 og dermed på niveau med perioden under finanskrisen. Vi befinder os i en krisetid, som i den grad har bidt sig fast i erhvervslivet. Coronapandemien, som hastigt blev efterfulgt af forsynings- og energikrisen, har ramt mange virksomheder i en sådan grad, at de ikke har andre muligheder end at dreje nøglen om.

Krisen sætter sine spor i de fleste brancher

Figuren nedenfor viser den gennemsnitlige udvikling i antal konkurser i oktober måned i perioderne 2009-2019, 2020-2021 og 2022. Generelt ses det, at alle brancher undtagen landbrug, skovbrug og fiskeri og ejendomshandel og udlejning, oplever det største antal konkurser hidtil. Altså er virksomhederne hårdere ramt end under corona (2020-2021).

Det ses af figuren, at det særligt er brancherne: bygge og anlæg, handel og erhvervsservice som er hårdt ramt af mange konkurser. Brancherne har alle haft mere end 100 konkurser alene i oktober måned. Bygge og Anlæg oplever mere end en fordobling i antallet af konkurser sammenlignet med det gennemsnitlige niveau i perioden 2009-2019.

Konklusion og politikforslag

Udviklingen i konkurser sender et klart signal om et presset erhvervsliv. Først corona, så forsyningskrisen og nu energikrisen. Flere virksomheder er end ikke kommet ovenpå efter første krise, før den næste rammer. Det medfører, at flere virksomhedsejere ikke klare sig gennem krisen, hvilket vi ser i det høje antal konkurser. Det ses at næsten alle brancher er og har været ramt af de forskellige kriser i mere eller mindre grad, da konkurstallene er høje på tværs af brancherne.

Udviklingen skyldes blandt andet tilbagebetaling af coronalån, energikrisen, invasionen af Ukraine, de stigende priser og forsyningsudfordringerne. Virksomhederne er ikke rustet til endnu en krise.

Af disse grunde foreslår SMVdanmark, at det skal være nemmere for virksomhederne at få gældssanering. Det skal gælde virksomheder, som har været ramt af corona. Dette kan gøres ved f.eks. at reducere kravene til gældens størrelse.  

Lasse Lundqvist

Konsulent

tlf +45 41 29 20 09 Læs mere om Lasse Lundqvist

Rasmus Emborg

Politisk konsulent

mobil +45 21 76 46 20 tlf +45 33 93 20 00 Læs mere om Rasmus Emborg